Đề án Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường EU

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU 2

I. Cơ sở lí luận xuất khẩu Việt Nam 2

1. Khái niệm xuất khẩu 2

2. Vai trò của xuất khẩu thuỷ sản với nền kinh tế Việt Nam 2

2.1 Tăng kim ngạch xuất khẩu góp phần phát triển kinh tế đất nước. 2

2.2 Xuất khẩu thuý sản góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy kinh tế phát triển 2

2.3 Mở rộng quan hệ thương mại quốc tế 3

2.4 Tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân 3

II- Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam vào thị trường EU 3

1. Thị trường EU cơ hội và thách thức 3

1.1 Cơ hội 3

1.2 Thách thức 5

2. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam vào thị trường EU 6

2.1 Kim ngạch xuất khẩu vào thị trường EU năm 2001-2006 6

2.2 Các thị trường xuất khẩu chính của thuỷ sản Việt Nam trong khối EU 9

2.3 Cơ cấu các mặt hàng thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU: 10

3. Đánh giá tình hình xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam vào thị trường EU 11

3.1 Những mặt đạt được 11

3.2 Những mặt chưa đạt được 12

3.3 Nguyên nhân 14

III. Định hướng và mục tiêu xuất khẩu thuỷ sản 16

IV. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường EU 17

1. Các giải pháp từ phía các doanh nghiệp 18

1.1. Tham gia vào các hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản 18

1.2. Đầu tư đổi mới công nghệ chế biến, cải tiến chất lượng và an toàn vệ sinh hàng thuỷ sản xuất khẩu theo tiêu chuẩn HACCP 19

1.3. Xây dựng được các mối liên hệ theo chiều dọc và chiều ngang một cách hợp lý 20

1.4 Xây dựng hệ thống truy nguyên xuyên suốt chuỗi sản phẩm thuỷ sản 22

1.5 Kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quá trình sản xuất hàng thủy sản xuất khâu sang thị trường EU. 23

2. Những giải pháp về phía nhà nước 24

2.1. Tăng cường xúc tiến thương mại sang EU 24

2.2. Tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng kịp thời các quy định của EU 25

2.3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu sang thi trường EU. 27

2.4 Kiểm soát chặt chẽ vấn đề dư lượng kháng sinh trong sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường EU. 28

2.5. Tiếp tục đầu tư vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ ngành thuỷ sản cho phù hợp với điều kiện hôị nhập 29

2.6. Tiếp tục đổi mới các chính sách, quy định cho phù hợp với quy định của thị trường EU 30

Kết luận 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY