Đề án Thực trạng cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam hiện nay ? Các giải pháp để thúc đẩy quá trình cổ phần hoá

Mục lục

1. Tính cấp thiết 1

2. Thực trạng cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam 3

2.1. Giai đoạn thí điểm (từ 1992 đến tháng 5/1996) 3

2.2. Thời kỳ mở rộng cổ phần hoá (từ tháng 5/1996 đến tháng 6/1998) 4

3. Một số giải pháp khắc phục khó khăn và đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá 7

3.1. Nâng cao nhận thức về cổ phần hoá 7

3.3. Củng cố doanh nghiệp trước khi thực hiện CPH 8

3.4. Hoàn thiện công tác định giá và thẩm định giá doanh nghiệp 9

3.5. Kết hợp giữa thị trường chứng khoán và cổ phần hoá DNNN 9

3.6. Tăng cường hoạt động kiểm toán đối với DNNN thuộc diện cổ phần hoá 10

3.7. Giải quyết các bất cập, vướng mắc về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất 10

3.8. Chính sách ưu đãi hợp lý đối với DNNN thực hiện cổ phần hoá 11

3.9. Đảm bảo lợi ích của người lao động trong DN cổ phần hoá 11

3.10. Hoàn chỉnh chính sách bán cổ phần cho đối tác nước ngoài 12

3.11. Cơ chế phân bổ cổ phiếu 12

3.12. Tổ chức việc bán cổ phiếu 13

3.13. Chính sách đối với cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp khi CPH 13

3.14. Thành lập Hội các doanh nghiệp cổ phần hoá 14

KẾT LUẬN 15

Các tài liệu tham khảo 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY