Đề án Thị trường lao động và thực trạng thị trường lao động thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Nội dung 3

I- Sự hỡnh thành thị trường lao động 3

1. Điều kiện hỡnh thành thị trường sức lao động 3

2. Sức lao động trở thành hàng hoá trong nền kinh tế thị trường 5

II- Vài nét về thị trường lao động. 6

1. Một số quan niệm về thị trường lao động 6

2. Phân loại thị trường lao động 7

3. Cơ cấu thị trường lao động 8

III- Mối quan hệ giữa cung - cầu và giá cả trên thị trường lao động 10

1. Các yếu tố của cung về lao động 10

2. Các yếu tố của cầu về lao động 12

3. Trạng thái của quan hệ cung cầu 14

4. Mối quan hệ giữa cung - cầu và giá cả trên thị trường lao động 16

IV- Một số giải pháp phát triển thị trường lao động ở thành phố Hà Nội.20

Phần kết luận: 24

Tài liệu tham khảo 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY