Đề án Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế

Trước năm 1986, với cơ chế kế hoạch hóa tập trung (cơ chế quan liêu bao cấp) để quản lí và điều hành nền kinh tế đã khiến nền kinh tế nước ta đi vào con đưòng thu hẹp từng buớc kinh tế hàng hoá- tiền tệ để xây dựng một xã hội tương lai không có lưu thông hàng hoá. Đó là một cơ chế dựa trên thế của Nhà nước, với hệ thống tổ chức chính trị- xã hội rất mạnh, có uy quyền lớn. Cơ chế quản lí đó có xu hưóng hành chính đơn thuần, không tính đến đầy đủ các quá trình kinh tế khách quan, đã vi phạm quy luật khách quan trên 2 mặt:+Một là: không tính đến mối quan hệ về sự phù hợp cơ cấu kinh tế và cơ chế kinh tế, do đó mất khả năng thực sự sử dụng các quy luật kinh tế.+Hai là ngập ngừng trong việc chấp nhận quan hệ hàng hoá tiền tệ, thị trường và các quy luật kinh tế, tiền tệ. Chúng ta đã có thành kiến không đúng, trên thực tế chưa thừa nhận thực sự những quy luật kinh tế khách quan.

Trước năm 1986, với cơ chế kế hoạch hóa tập trung (cơ chế quan liêu bao cấp) để quản lí và điều hành nền kinh tế đã khiến nền kinh tế nước ta đi vào con đưòng thu hẹp từng buớc kinh tế hàng hoá- tiền tệ để xây dựng một xã hội tương lai không có lưu thông hàng hoá. Đó là một cơ chế dựa trên thế của Nhà nước, với hệ thống tổ chức chính trị- xã hội rất mạnh, có uy quyền lớn. Cơ chế quản lí đó có xu hưóng hành chính đơn thuần, không tính đến đầy đủ các quá trình kinh tế khách quan, đã vi phạm quy luật khách quan trên 2 mặt:

+Một là: không tính đến mối quan hệ về sự phù hợp cơ cấu kinh tế và cơ chế kinh tế, do đó mất khả năng thực sự sử dụng các quy luật kinh tế.

+Hai là ngập ngừng trong việc chấp nhận quan hệ hàng hoá tiền tệ, thị trường và các quy luật kinh tế, tiền tệ. Chúng ta đã có thành kiến không đúng, trên thực tế chưa thừa nhận thực sự những quy luật kinh tế khách quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY