Đề án Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC

Lời nói đầu 2

Phần 1: Nội dung

I. Những vấn đề lý luận về kinh tế Nhà nước và vai trò của nó trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay 3

1- Những quan niệm về kinh tế nhà nước 3

1.1- Một số vấn đề lý luận về kinh tế nhà nước 3

1.2- Khái niệm về kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay 3

1.2.1- Kinh tế nhà nước 3

1.2.2- Các bộ phận cấu thành kinh tế nhà nước 5

2- Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay 6

2.1- Cơ sở lý luận về vai trò chủ đạo và sự cần thiết khách quan kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay 6

2.2- Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 6

2.3- Các điều kiện để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân 10

II. Thực trạng và giải pháp để tăng cường vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay 11

1- Thực trạng về tăng cường vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước 11

1.1- Những thành tựu đã đạt được 11

1.2- Những tồn tại và yếu kém 12

2- Các giải pháp để tăng cường vai trò chủ đạo của khhu vực kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay 15

2.1- Yêu cầu chung 15

2.2- Phương hướng và các giải pháp cơ bản cần thực hiện 15

Phần II: Kết luận 19

Tài liệu tham khảo 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY