Đề án Tác động của quá trình toàn cầu hoá đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tư nhân sản xuất Duy Lợi

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT DUY LỢI TRƯỚC TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU HOÁ 3I. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT DUY LỢI 3II. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU CỦA VIỆT NAM TRONG SUỐT 20 NĂM ĐỔI MỚI. 42.1. Lộ trình gia nhập các tổ chức quốc tế của Việt Nam 5III. HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT DUY LỢI TRƯỚC VÀ SAU HỘI NHẬP 7CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT DUY LỢI 12I. TÁC ĐỘNG CẢU TOÀN CẦU HOÁ TỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP NÓI VIỆT NAMCHUN 12II. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DOANH NGHIỆP DUY LỢI 12III. TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP DUY LỢI 14CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KHAI THÁC CƠ HỘI TOÀN CẦU HOÁ 16I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT DUY LỢI TRONG TƯƠNG LAI 16II. CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC CƠ HỘI VÀ PHÒNG TRÁNH NHỮNG RỦI RO DO TOÀN CẦU HOÁ MANG LẠI 162.1. Cơ hội của các doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hoá 172.2. Thách thức đặt ra do toàn cầu hoá mang lại 18

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT DUY LỢI TRƯỚC TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU HOÁ 3

I. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT DUY LỢI 3

II. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU CỦA VIỆT NAM TRONG SUỐT 20 NĂM ĐỔI MỚI. 4

2.1. Lộ trình gia nhập các tổ chức quốc tế của Việt Nam 5

III. HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT DUY LỢI TRƯỚC VÀ SAU HỘI NHẬP 7

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT DUY LỢI 12

I. TÁC ĐỘNG CẢU TOÀN CẦU HOÁ TỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP NÓI VIỆT NAMCHUN 12

II. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DOANH NGHIỆP DUY LỢI 12

III. TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP DUY LỢI 14

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KHAI THÁC CƠ HỘI TOÀN CẦU HOÁ 16

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT DUY LỢI TRONG TƯƠNG LAI 16

II. CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC CƠ HỘI VÀ PHÒNG TRÁNH NHỮNG RỦI RO DO TOÀN CẦU HOÁ MANG LẠI 16

2.1. Cơ hội của các doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hoá 17

2.2. Thách thức đặt ra do toàn cầu hoá mang lại 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY