Đề án So sánh sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp của cá công ty Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay

a.Đặc tính sản phẩm - Số tiền bảo hiểm bảo hiểm gốc sẽ được tăng thêm 2% mối năm kể từ năm thứ 3 trở đi. Riêng thời hạn 5 năm số tiền bảo hiểm tăng 2% ngay từ năm đầu tiên.-Người được bảo hiểm: tuổi từ 0-59 (trẻ em từ 30 ngày tuổi trở lên)-Chủ hợp đồng: 18 tuổi trở lên-Thời hạn hợp đồng: 10 năm hoặc 15 năm -Phí bảo hiểm: kháh hàng có thể đóng theo định kỳ: năm, 6 tháng, quý. Mức phí tối thiểu: quý: 181.000đ: 6 tháng:355.000đ; năm:695.000đb. Quyền lợi bảo hiểm-Sống đến đáo hạn hợp đồng: trả số tiền bảo hiểm của năm hiện tại(năm đáo hạn)-Chết: trả số tiền bảo hiểm của năm hiện tại. Nếu người được bảo hiểm chưa đủ 4 tuổi: thanh toán theo tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm năm hiện tại(tương tự như an sinh giáo dục)c. Sản phẩm bổ sung có thể mua kèm-Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn-Quyền lợi bảo hiểm từ bỏ thu phí-Quyền lợi người thanh toán: nếu người được bảo hiểm từ 0-17 tuổi

a.Đặc tính sản phẩm

- Số tiền bảo hiểm bảo hiểm gốc sẽ được tăng thêm 2% mối năm kể từ năm thứ 3 trở đi. Riêng thời hạn 5 năm số tiền bảo hiểm tăng 2% ngay từ năm đầu tiên.

-Người được bảo hiểm: tuổi từ 0-59 (trẻ em từ 30 ngày tuổi trở lên)

-Chủ hợp đồng: 18 tuổi trở lên

-Thời hạn hợp đồng: 10 năm hoặc 15 năm

-Phí bảo hiểm: kháh hàng có thể đóng theo định kỳ: năm, 6 tháng, quý. Mức phí tối thiểu: quý: 181.000đ: 6 tháng:355.000đ; năm:695.000đ

b. Quyền lợi bảo hiểm

-Sống đến đáo hạn hợp đồng: trả số tiền bảo hiểm của năm hiện tại(năm đáo hạn)

-Chết: trả số tiền bảo hiểm của năm hiện tại. Nếu người được bảo hiểm chưa đủ 4 tuổi: thanh toán theo tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm năm hiện tại(tương tự như an sinh giáo dục)

c. Sản phẩm bổ sung có thể mua kèm

-Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn

-Quyền lợi bảo hiểm từ bỏ thu phí

-Quyền lợi người thanh toán: nếu người được bảo hiểm từ 0-17 tuổi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY