Đề án Quảng cáo trên các phương tiện nghe nhìn trong kinh doanh hiện đại

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 21. Những Khái niệm về Quảng Cáo 22. Thiết kế các trương trình Quảng Cáo có hiệu quả 32.1. Xác định mục tiêu Quảng Cáo 32.2. Quyết định ngân sách Quảng Cáo 5phương pháp này đòi hỏi người làm Marketing phải xác định cụ thể mục tiêu của mình và xác định những nhiệm vụ cần phải hoàn thành để đạt được những mục tiêu rồi ước tính chi phí để thực hiện nhiệm vụ đó 62.3. Quyết định thông điệp Quảng Cáo 62.4. Quyết định phương tiện Quảng Cáo 72.5. Đánh giá chương trình Quảng Cáo 83. Vị thế và chức năng của Quảng Cáo trong nền kinh tế 9PHẦN 2: QUẢNG CÁO TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN NGHE NHÌN TRONG KINH DOANH HIỆN ĐẠI 11I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGHE NHÌN 111. Đặc điểm 122. Vai trò 13II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO TRÊN CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN NGHE NHÌN 131. Quá trình thực hiện một chương trình quảng cáo trên truyền hình 131.1. Đo lường khán giả xem đài 131.2. Chi số phân hạng và chỉ số tiếp cận khán giả 131.3. Chọn lọc thời gian phát sóng phim quảng cáo 131.4. Chi phí quảng cáo trên truyền hình 141.5. Đăng ký quảng cáo với đài 142. Quá trình thực hiện một chương trình quảng cáo trên đài phát thanh 142.1. Thu thập thông tin về người nghe đài 142.2. Chọn lựa thời gian quảng cáo 142.3. Chi phí quảng cáo trên radio 152.4. Đăng ký quảng cáo trên radio 15III. CÁC LOẠI CÔNG CỤ DÙNG TRONG QUẢNG CÁO NGHE NHÌN 15A. QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH (TIVI) 151. Khái quát về quảng cáo trên truyền hình 152. Các hình thức quảng cáo trên truyền hình 152.1. Bảo trợ 152.2. Tự giới thiệu 162.3. Mua Spol 163. Ưu điểm và giới của quảng cáo trên truyền hình 173.1. Ưu điểm 173.2. Những mặt hạn chế 184. Ưu điểm và giới hạn của quảng cáo trên truyền hình cáp 194.1. Ưu điểm 194.2. Hạn chế 20B. QUẢNG CÁO TRÊN ĐÀI PHÁT THANH RADIO 201. Khái quát về quảng cáo trên đài phát thanh 202. Hình thức quảng cáo trên radio 213. Radio tiếp cận với khán giả như thế nào 214. Ưu điểm và giới hạn của quảng cáo trên radio 214.1. Ưu điểm 214.2 Giới hạn 225. Phim quảng cáo 236. Phim truyền hình (phim chiếu trong gia đình) 247. Quảng cáo trên Internet 25PHẦN III: HIỆN TRẠNG QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH VTV3 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO 26I. HIỆN TƯỢNG QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH VTV3 26II. CÁC GIAI CẤP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO 30KẾT LUẬN 32TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 2

1. Những Khái niệm về Quảng Cáo 2

2. Thiết kế các trương trình Quảng Cáo có hiệu quả 3

2.1. Xác định mục tiêu Quảng Cáo 3

2.2. Quyết định ngân sách Quảng Cáo 5

phương pháp này đòi hỏi người làm Marketing phải xác định cụ thể mục tiêu của mình và xác định những nhiệm vụ cần phải hoàn thành để đạt được những mục tiêu rồi ước tính chi phí để thực hiện nhiệm vụ đó 6

2.3. Quyết định thông điệp Quảng Cáo 6

2.4. Quyết định phương tiện Quảng Cáo 7

2.5. Đánh giá chương trình Quảng Cáo 8

3. Vị thế và chức năng của Quảng Cáo trong nền kinh tế 9

PHẦN 2: QUẢNG CÁO TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN NGHE NHÌN TRONG KINH DOANH HIỆN ĐẠI 11

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGHE NHÌN 11

1. Đặc điểm 12

2. Vai trò 13

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO TRÊN CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN NGHE NHÌN 13

1. Quá trình thực hiện một chương trình quảng cáo trên truyền hình 13

1.1. Đo lường khán giả xem đài 13

1.2. Chi số phân hạng và chỉ số tiếp cận khán giả 13

1.3. Chọn lọc thời gian phát sóng phim quảng cáo 13

1.4. Chi phí quảng cáo trên truyền hình 14

1.5. Đăng ký quảng cáo với đài 14

2. Quá trình thực hiện một chương trình quảng cáo trên đài phát thanh 14

2.1. Thu thập thông tin về người nghe đài 14

2.2. Chọn lựa thời gian quảng cáo 14

2.3. Chi phí quảng cáo trên radio 15

2.4. Đăng ký quảng cáo trên radio 15

III. CÁC LOẠI CÔNG CỤ DÙNG TRONG QUẢNG CÁO NGHE NHÌN 15

A. QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH (TIVI) 15

1. Khái quát về quảng cáo trên truyền hình 15

2. Các hình thức quảng cáo trên truyền hình 15

2.1. Bảo trợ 15

2.2. Tự giới thiệu 16

2.3. Mua Spol 16

3. Ưu điểm và giới của quảng cáo trên truyền hình 17

3.1. Ưu điểm 17

3.2. Những mặt hạn chế 18

4. Ưu điểm và giới hạn của quảng cáo trên truyền hình cáp 19

4.1. Ưu điểm 19

4.2. Hạn chế 20

B. QUẢNG CÁO TRÊN ĐÀI PHÁT THANH RADIO 20

1. Khái quát về quảng cáo trên đài phát thanh 20

2. Hình thức quảng cáo trên radio 21

3. Radio tiếp cận với khán giả như thế nào 21

4. Ưu điểm và giới hạn của quảng cáo trên radio 21

4.1. Ưu điểm 21

4.2 Giới hạn 22

5. Phim quảng cáo 23

6. Phim truyền hình (phim chiếu trong gia đình) 24

7. Quảng cáo trên Internet 25

PHẦN III: HIỆN TRẠNG QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH VTV3 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO 26

I. HIỆN TƯỢNG QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH VTV3 26

II. CÁC GIAI CẤP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO 30

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY