Đề án Quản trị thông tin về thị trường chứng khoán với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I:Cơ sở lý luận của quản trị thông tin về thị trường chứng khoán với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân 2I. Thị trường chứng khoán và thông tin về thị trường chứng khoán mà nhà đầu tư cá nhân cần biết 31) Thị trường chứng khoán. 31.1 Khái niệm và bản chất Thị trường chứng khoán. 31.2. Phân loại thị trường chứng khoán. 51.3 Vai trò của thị trường chứng khoán. 81.4. Các chủ thể trên thị trường chứng khoán. 91.5. Đôi nét về thị trường chứng khoán Việt Nam. 111.5.1. Tổng quan. 111.5.2. Về phân loại thị trường chứng khoán. 121.5.3. Về chỉ số giá chứng khoán. 132) Đầu tư chứng khoán với tư cách là nhà đầu tư cá nhân. 142.1 Đầu tư 142.2 Nhà đầu tư 142.3 Mục đích của đầu tư 152.4 Các bước của một quá trình đầu tư chứng khoán . 153) Thông tin cần có của nhà đầu tư cá nhân 163.1 Khái niệm về thông tin. 163.2 Thông tin cần có của nhà đâu tư cá nhân. 17II.Qúa trình quản trị thông tin về thị trường chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân. 181)Quản trị thông tin. 182) Qúa trình quản trị thông tin vè thị trường chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân. 182.1. Thu thập thông tin. 182.2. Tổ chức xử lý thông tin. 192.3. Ra quyết định 21PHẦN II:Thực trạng quản trị thông tin thông tin về thị trường chứng khoán của một số nhà đầu tư cá nhân. 231)Thu thập thông tin và chất lượng thông tin. 232) Tổ chức xử lý thông tin. 243) Ra quyết định. 25PHẦN III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin của nhà đầu tư cá nhân 261). Kiến nghị đối với nhà đầu tư cá nhân 262). Kiến nghị đối với nhà nước và các tổ chức có liên quan. 27KẾT LUẬN 28

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I:Cơ sở lý luận của quản trị thông tin về thị trường chứng khoán với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân 2

I. Thị trường chứng khoán và thông tin về thị trường chứng khoán mà nhà đầu tư cá nhân cần biết 3

1) Thị trường chứng khoán. 3

1.1 Khái niệm và bản chất Thị trường chứng khoán. 3

1.2. Phân loại thị trường chứng khoán. 5

1.3 Vai trò của thị trường chứng khoán. 8

1.4. Các chủ thể trên thị trường chứng khoán. 9

1.5. Đôi nét về thị trường chứng khoán Việt Nam. 11

1.5.1. Tổng quan. 11

1.5.2. Về phân loại thị trường chứng khoán. 12

1.5.3. Về chỉ số giá chứng khoán. 13

2) Đầu tư chứng khoán với tư cách là nhà đầu tư cá nhân. 14

2.1 Đầu tư 14

2.2 Nhà đầu tư 14

2.3 Mục đích của đầu tư 15

2.4 Các bước của một quá trình đầu tư chứng khoán . 15

3) Thông tin cần có của nhà đầu tư cá nhân 16

3.1 Khái niệm về thông tin. 16

3.2 Thông tin cần có của nhà đâu tư cá nhân. 17

II.Qúa trình quản trị thông tin về thị trường chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân. 18

1)Quản trị thông tin. 18

2) Qúa trình quản trị thông tin vè thị trường chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân. 18

2.1. Thu thập thông tin. 18

2.2. Tổ chức xử lý thông tin. 19

2.3. Ra quyết định 21

PHẦN II:Thực trạng quản trị thông tin thông tin về thị trường chứng khoán của một số nhà đầu tư cá nhân. 23

1)Thu thập thông tin và chất lượng thông tin. 23

2) Tổ chức xử lý thông tin. 24

3) Ra quyết định. 25

PHẦN III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin của nhà đầu tư cá nhân 26

1). Kiến nghị đối với nhà đầu tư cá nhân 26

2). Kiến nghị đối với nhà nước và các tổ chức có liên quan. 27

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY