Đề án Quản lý của Nhà nước đối với các Công ty phát hành Chứng khoán ở Việt Nam

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ LỚP QLKT43A  32GV hướng dẫn:PGS.TS . NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀNSV thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH (B)LỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 2PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 2I. Thị trường chứng khoán và các công ty phát hành chứng khoán 21. Chứng khoán và thị trường chứng khoán 21.1. Chứng khoán 21.1.1. Khái niệm 21.1.2. Các loại chứng khoán 21.2. Thị trường chứng khoán 41.2.1. Khái niệm 41.2.2. Cơ cấu 41.2.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 52. Các công ty phát hành chứng khoán 72.1. Điều kiện phát hành 72.2. Hình thức phát hành 92.3. Chức năng công ty phát hành 102.4. Vai trò của công ty phát hành 11II. Quản lý nhà nước đối với các công ty phát hành chứng khoán 121. Khái niệm quản lý nhà nước 122. Các chức năng chủ yếu của quản lý Nhà nước đối với các Công ty phát hành 132.1. Khuyến khích tạo điều kiện cho các CTPHCK phát triển 132.2. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán 142.3. Tạo khuôn khổ pháp luật cho các Công ty phát hành 142.4. Điều chỉnh sai lệch trong chính sách quản lý của nhà nước 15PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 16I. Tình hình thực trạng các công ty phát hành hiện nay 161. Những thuận lợi 162. Những khó khăn 17II. Thực trạng sự quản lý nhà nước đối với các công ty phát hành 181. Quá trình quản lý của Nhà nước đối với CTPHCK 191.1. Lập kế hoạch quản lý 191.2. Phương thức tổ chức hoạt động phát hành 201.3. Chức năng lãnh đạo nhà nước 201.4. Kiểm tra giám sát việc phát hành và sử dụng vốn 212. Công cụ dùng để quản lý các công ty phát hành 212.1. Quản lý bằng chính sách của Nhà nước 212.2. Quản lý bằng pháp luật 223. Những bất cập trong cách quản lý của Nhà nước 23PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ QUẢN LÝ PHÙ HỢP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 25I. Phương hướng quản lý thúc đẩy phát triển 25II. Một số kiến nghị 26KẾT LUẬN 30TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ LỚP QLKT43A

32

GV hướng dẫn:PGS.TS . NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

SV thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH (B)

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 2

I. Thị trường chứng khoán và các công ty phát hành chứng khoán 2

1. Chứng khoán và thị trường chứng khoán 2

1.1. Chứng khoán 2

1.1.1. Khái niệm 2

1.1.2. Các loại chứng khoán 2

1.2. Thị trường chứng khoán 4

1.2.1. Khái niệm 4

1.2.2. Cơ cấu 4

1.2.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 5

2. Các công ty phát hành chứng khoán 7

2.1. Điều kiện phát hành 7

2.2. Hình thức phát hành 9

2.3. Chức năng công ty phát hành 10

2.4. Vai trò của công ty phát hành 11

II. Quản lý nhà nước đối với các công ty phát hành chứng khoán 12

1. Khái niệm quản lý nhà nước 12

2. Các chức năng chủ yếu của quản lý Nhà nước đối với các Công ty phát hành 13

2.1. Khuyến khích tạo điều kiện cho các CTPHCK phát triển 13

2.2. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán 14

2.3. Tạo khuôn khổ pháp luật cho các Công ty phát hành 14

2.4. Điều chỉnh sai lệch trong chính sách quản lý của nhà nước 15

PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 16

I. Tình hình thực trạng các công ty phát hành hiện nay 16

1. Những thuận lợi 16

2. Những khó khăn 17

II. Thực trạng sự quản lý nhà nước đối với các công ty phát hành 18

1. Quá trình quản lý của Nhà nước đối với CTPHCK 19

1.1. Lập kế hoạch quản lý 19

1.2. Phương thức tổ chức hoạt động phát hành 20

1.3. Chức năng lãnh đạo nhà nước 20

1.4. Kiểm tra giám sát việc phát hành và sử dụng vốn 21

2. Công cụ dùng để quản lý các công ty phát hành 21

2.1. Quản lý bằng chính sách của Nhà nước 21

2.2. Quản lý bằng pháp luật 22

3. Những bất cập trong cách quản lý của Nhà nước 23

PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ QUẢN LÝ PHÙ HỢP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 25

I. Phương hướng quản lý thúc đẩy phát triển 25

II. Một số kiến nghị 26

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY