Đề án Quản lý bán hàng Mai Nguyên Mobile

1. Giới thiệu 22. Khảo sát hiện trạng 32.1. Sơ đồ tổ chức của công ty Mai Nguyên Mobile 32.2. Các mẫu hóa đơn của chi nhánh: 43. PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU 63.1. Phát hiện và mô tả thực thể: 63.2. Mô hình ERD 93.3. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 103.4. Mô tả chi tiết cho các quan hệ 103.5. Thiết kế giao diện 173.6. Giải Thuật 32

1. Giới thiệu 2

2. Khảo sát hiện trạng 3

2.1. Sơ đồ tổ chức của công ty Mai Nguyên Mobile 3

2.2. Các mẫu hóa đơn của chi nhánh: 4

3. PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU 6

3.1. Phát hiện và mô tả thực thể: 6

3.2. Mô hình ERD 9

3.3. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 10

3.4. Mô tả chi tiết cho các quan hệ 10

3.5. Thiết kế giao diện 17

3.6. Giải Thuật 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY