Đề án Phương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUPHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ PHÂN TÍCH BCTC.A. BCTC và phương pháp lập BCTC.I. Hệ thống BCTC.1. Bản chất của BCTC .2. Mục đích và yêu cầu của BCTC.3. Vai trò của BCTC.4. Tiêu chuẩn đánh giá thông tin kế toán hữu ích trên BCTC.II. Nội dung và phương pháp lập BCĐKT.1. Khái niệm và kết cấu. Khái niệm Kết cấu 2. Nguyên tắc chung để lập BCĐKT.3. Nguồn số liệu và phương pháp lập BCĐKT . Nguồn số liệu. Phương pháp lập Phần tài sản Phần nguồn vốn.4. Liên hệ với kế toán quốc tế về nội dung và phương pháp lập BCĐKT . Liên hệ với hệ thống kế toán Bắc Mỹ. Liên hệ với hệ thống kế toán Anh. Liên hệ với hệ thống kế toán Pháp.B. Phân tích BCTC.1. Tầm quan trọng của phân tích tài chính.2. Phân tích các thông tin tài chính trên BCĐKT . Phân tích khái quát tình hình tài chính. Phân tích tình hình phân bổ vốn. Phân tích kết cấu nguồn vốn. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. Chỉ tiêu tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu hệ số thanh toán nhanh. Hệ số thanh toán chung.PHẦN II: BCĐKT - THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN.Kết luận

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ PHÂN TÍCH BCTC.

A. BCTC và phương pháp lập BCTC.

I. Hệ thống BCTC.

1. Bản chất của BCTC .

2. Mục đích và yêu cầu của BCTC.

3. Vai trò của BCTC.

4. Tiêu chuẩn đánh giá thông tin kế toán hữu ích trên BCTC.

II. Nội dung và phương pháp lập BCĐKT.

1. Khái niệm và kết cấu.

Khái niệm

Kết cấu

2. Nguyên tắc chung để lập BCĐKT.

3. Nguồn số liệu và phương pháp lập BCĐKT .

Nguồn số liệu.

Phương pháp lập

Phần tài sản

Phần nguồn vốn.

4. Liên hệ với kế toán quốc tế về nội dung và phương pháp lập BCĐKT .

Liên hệ với hệ thống kế toán Bắc Mỹ.

Liên hệ với hệ thống kế toán Anh.

Liên hệ với hệ thống kế toán Pháp.

B. Phân tích BCTC.

1. Tầm quan trọng của phân tích tài chính.

2. Phân tích các thông tin tài chính trên BCĐKT .

Phân tích khái quát tình hình tài chính.

Phân tích tình hình phân bổ vốn.

Phân tích kết cấu nguồn vốn.

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán.

Chỉ tiêu tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu hệ số thanh toán nhanh.

Hệ số thanh toán chung.

PHẦN II: BCĐKT - THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN.

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY