Đề án Phát triển hệ thống các chuỗi siêu thị bán lẻ tại thị trường Hà Nội sau khi Việt Nam gia nhập WTO

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 2I. Hiện trạng hệ thống phân phối bán lẻ tại thị trường Hà Nội 21. Số lượng các siêu thị và quy mô hoạt động 21.1. Số lượng các siêu thị 21.2. Quy mô siêu thị 22. Mô hình hoạt động 33. Đặc điểm hoạt động marketing của các siêu thị ở Hà Nội 4II. Xu hướng và tính tất yếu của việc xây dựng hệ thống chuỗi siêu thị trong phân phối bán lẻ tại thị trường Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của WTO 111. Xu thế phát triển của việc xây dựng hệ thống chuỗi siêu thị 111.1. Những lí luận cơ bản về siêu thị và chuỗi siêu thị 111.2. Những mô hình chuỗi siêu thị thành công trên thế giới 272. Tính tất yếu của viêc xây dựng chuỗi siêu thị ở Việt Nam 292.1.Bối cảnh thị trường bán lẻ của Việt Nam khi gia nhập WTO 292.2. Thời cơ và thách thức đối với kinh doanh siêu thị 322.3. Những nhân tố phá vỡ kiểu kinh doanh siêu thị truyền thống, xây dựng hệ thống kinh doanh siêu thị theo dạng chuỗi ở Việt Nam 333.2. Xây dựng chuỗi siêu thị và lợi thế cạnh tranh sẽ đạt được 404. Nhận định về xu hướng phát triển chuỗi siêu thị ở Hà Nội 414.1. Không tách khỏi sự phát triển chung của ngành bán lẻ Việt Nam 414.2. Từ thực tiễn hoạt động kinh doanh siêu thị ở Hà Nội 41III. Kiến nghị các điều kiện và giải pháp cho việc xây dựng hệ thống chuỗi siêu thị bán lẻ tại thị trường Hà Nội hiện nay. 421.Kiến nghị các điều kiện để xây dựng chuỗi siêu thị 422. Các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển chuỗi siêu thị ở Hà Nội 442.1. Đối với các doanh nghiệp 442.2. Đối với Nhà nước 47KẾT LUẬN 50Danh mục tài kiệu tham khảo 51

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. Hiện trạng hệ thống phân phối bán lẻ tại thị trường Hà Nội 2

1. Số lượng các siêu thị và quy mô hoạt động 2

1.1. Số lượng các siêu thị 2

1.2. Quy mô siêu thị 2

2. Mô hình hoạt động 3

3. Đặc điểm hoạt động marketing của các siêu thị ở Hà Nội 4

II. Xu hướng và tính tất yếu của việc xây dựng hệ thống chuỗi siêu thị trong phân phối bán lẻ tại thị trường Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của WTO 11

1. Xu thế phát triển của việc xây dựng hệ thống chuỗi siêu thị 11

1.1. Những lí luận cơ bản về siêu thị và chuỗi siêu thị 11

1.2. Những mô hình chuỗi siêu thị thành công trên thế giới 27

2. Tính tất yếu của viêc xây dựng chuỗi siêu thị ở Việt Nam 29

2.1.Bối cảnh thị trường bán lẻ của Việt Nam khi gia nhập WTO 29

2.2. Thời cơ và thách thức đối với kinh doanh siêu thị 32

2.3. Những nhân tố phá vỡ kiểu kinh doanh siêu thị truyền thống, xây dựng hệ thống kinh doanh siêu thị theo dạng chuỗi ở Việt Nam 33

3.2. Xây dựng chuỗi siêu thị và lợi thế cạnh tranh sẽ đạt được 40

4. Nhận định về xu hướng phát triển chuỗi siêu thị ở Hà Nội 41

4.1. Không tách khỏi sự phát triển chung của ngành bán lẻ Việt Nam 41

4.2. Từ thực tiễn hoạt động kinh doanh siêu thị ở Hà Nội 41

III. Kiến nghị các điều kiện và giải pháp cho việc xây dựng hệ thống chuỗi siêu thị bán lẻ tại thị trường Hà Nội hiện nay. 42

1.Kiến nghị các điều kiện để xây dựng chuỗi siêu thị 42

2. Các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển chuỗi siêu thị ở Hà Nội 44

2.1. Đối với các doanh nghiệp 44

2.2. Đối với Nhà nước 47

KẾT LUẬN 50

Danh mục tài kiệu tham khảo 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY