Đề án Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 2

A. Lí luận về kinh tế thị trường và các loại thị trường 3

I. Kinh tế thị trường 3

1. Khái niệm 3

2. Kinh tế thị trường - Tất yếu khách quan 3

3. Tác dụng của kinh tế thị trường 3

II. Các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường 4

1. Phân loại hệ thống các loại thị trường 4

2. Tính đồng bộ cuả các loại thị trường 6

3. Vai trò của các loại thị trường 6

B.Thực trạng, giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường 7

I. Thực trạng 7

1. Thực trạng phát triển một số loại thị trường cơ bản 7

a. Thị trường hàng hóa và dịch vụ 7

b. Thị trường lao động 7

c. Thị trường bất động sản 8

d. Thị trường tài chính 8

e. Thị trường khoa học và công nghệ 9

2. Thực trạng phát triển đồng bộ các loại thị trường 9

II. Giải pháp 9

1. Quan điểm phát triển các loại thị trường ở nước ta 9

2. Phương hướng phát triển các loại thị trường ở Việt Nam 10

3. Giải pháp 10

a. Giải pháp chung 10

b. Giải pháp phát triển một số loại thị trường cơ bản 11

C. Kết luận 13

Tài liệu tham khảo 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY