Đề án Phân tích hoạt động marketing của nhà phân phối mỹ phẩm Vichy tại Việt Nam

MỤC LỤC TrangI. Lý luận chung 11. Những hiểu biết về Marketing 12. Khái niệm chức năng của Marketing 32.1 Khái niệm Marketing 32.2 Chức năng Marketing 33. Quá trình Marketing trong công ty 33.1 Phân tích cơ hội thị trường 43.2 Phân khúc thị trường 53.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu 63.4 Đáp ứng chiếm lĩnh thị trường 63.5 Định vị thị trường 74. Mục tiêu Marketing 9II. Thực trạng kinh doanh theo quan điểm Marketing của nhà phân phối mỹ phẩm VICHY tại Việt Nam 101. Giới thịêu chung về mỹ phẩm - VICHY tại Việt Nam 102. Tổ chức bộ máy 133. Tình hình kinh doanh của công ty 154. Quá trình Marketing của công ty 164.1 Phân khúc thị trường 174.2 Xác định lựa chọn thị trường mục tiêu 184.3 Chiến lược đáp ứng thị trường 204.4 Định vị thị trường 234.5 Phân tích cơ may thị trường và định dạng cơ may 285. Kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội, thách thức 296. Giải pháp 33 Kết luận 36 Danh mục tài liệu tham khảo 37

MỤC LỤC

Trang

I. Lý luận chung 1

1. Những hiểu biết về Marketing 1

2. Khái niệm chức năng của Marketing 3

2.1 Khái niệm Marketing 3

2.2 Chức năng Marketing 3

3. Quá trình Marketing trong công ty 3

3.1 Phân tích cơ hội thị trường 4

3.2 Phân khúc thị trường 5

3.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu 6

3.4 Đáp ứng chiếm lĩnh thị trường 6

3.5 Định vị thị trường 7

4. Mục tiêu Marketing 9

II. Thực trạng kinh doanh theo quan điểm Marketing của nhà phân phối mỹ phẩm VICHY tại Việt Nam 10

1. Giới thịêu chung về mỹ phẩm - VICHY tại Việt Nam 10

2. Tổ chức bộ máy 13

3. Tình hình kinh doanh của công ty 15

4. Quá trình Marketing của công ty 16

4.1 Phân khúc thị trường 17

4.2 Xác định lựa chọn thị trường mục tiêu 18

4.3 Chiến lược đáp ứng thị trường 20

4.4 Định vị thị trường 23

4.5 Phân tích cơ may thị trường và định dạng cơ may 28

5. Kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội, thách thức 29

6. Giải pháp 33

Kết luận 36

Danh mục tài liệu tham khảo 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY