Đề án Những giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ) nhằm thúc đẩy Xuất khẩu ở Việt Nam

• Chương I : Những lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và Thương Mại quốc tế 1.1 Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI1.1.1 Khái niệm vế đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI1.1.2 Đặc điểm1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng1.1.4 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài1.2 Lý luận chung về Xuất khẩu1.2.1 Khái niệm về xuất khẩu1.2.2 Vai trò của Xuất khẩu trong Thương Mại quốc tế cũng như trong nền kinh tế quốc dân1.2.3 Đặc trưng của hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến Xuất khẩu• Chương II : Thực trạng về hoạt đồng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI , Xuất khẩu và mối quan hệ giữa Xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở Việt Nam2.1 Thực trạng thu hút FDI tạ Việt Nam 2.1.1 Về quy mô vốn đầu tư : Vốn đăng ký , vốn thực hiện trên 1 dự án và vốn bình quân2.1.2 Về cơ cấu đầu tư theo ngành2.1.3 Vai trò của FDI đối với nền kinh tế Việt Nam2.2 Vai trò của FDI đối với phát triển hoạt động xuất khẩu của Việt Nam2.2.1 Đối với tăng kim ngạch xuất khẩu2.2.2 Đối với mở rộng thị trường2.2.3 Đối với chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu2.2.4 Đối với chất lượng hàng xuất khẩu2.3 Đánh giá chung về về vai trò của FDI đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam• Chương III : Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam

• Chương I : Những lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và Thương Mại quốc tế

1.1 Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

1.1.1 Khái niệm vế đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

1.1.2 Đặc điểm

1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng

1.1.4 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.2 Lý luận chung về Xuất khẩu

1.2.1 Khái niệm về xuất khẩu

1.2.2 Vai trò của Xuất khẩu trong Thương Mại quốc tế cũng như trong nền kinh tế quốc dân

1.2.3 Đặc trưng của hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến Xuất khẩu

• Chương II : Thực trạng về hoạt đồng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI , Xuất khẩu và mối quan hệ giữa Xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở Việt Nam

2.1 Thực trạng thu hút FDI tạ Việt Nam

2.1.1 Về quy mô vốn đầu tư : Vốn đăng ký , vốn thực hiện trên 1 dự án và vốn bình quân

2.1.2 Về cơ cấu đầu tư theo ngành

2.1.3 Vai trò của FDI đối với nền kinh tế Việt Nam

2.2 Vai trò của FDI đối với phát triển hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

2.2.1 Đối với tăng kim ngạch xuất khẩu

2.2.2 Đối với mở rộng thị trường

2.2.3 Đối với chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu

2.2.4 Đối với chất lượng hàng xuất khẩu

2.3 Đánh giá chung về về vai trò của FDI đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

• Chương III : Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY