Đề án Ngân sách nhà nước - Thực trạng và hướng đổi mơi cơ chế quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

PHẦN A- KHÁI QUÁT CHUNG 2

I- Các vấn đề chung về NSNN 2

1. NSNN và vai trò của NSNN 2

2. Qui trình NSNN 4

3. Chính sách ngân sách và hệ thống các công cụ của nó 6

II- Thu NSNN 8

1. Chính sách thu và tác động của nó 8

2. Khái quát về các loại thu NSNN 11

3. Thuế 12

III- Chi NSNN 14

1. Chính sách chi và tác động của nó 14

2. Các loại chi NSNN 15

IV- Cân đối NSNN - Bội chi và định hướng - Các biện pháp xử lý bội chi 19

1. Lý luận về cân đối NSNN 19

2. Bội chi và định hướng các biện pháp xử lý bội chi 23

PHẦN B- THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NSNN 27

A- Thực trạng 27

I- Thành tựu 27

1. Thu NSNN 27

2. Chi NSNN 29

3. Cân đối NSNN - Bội chi NSNN 30

4. Cơ chế quản lý NSNN 31

II- Tồn tại 34

1. Về thu NSNN 34

2. Về chi NSNN 36

3. Cân đối ngân sách - Bội chi NSNN 37

4. Cơ chế quản lý NSNN 38

B- Hướng đổi mới chính sách và cơ chế quản lý NSNN 43

I- Định hướng chung 43

II- Đổi mới chính sách ngân sách 44

1. Đổi mới chính sách thu NSNN 44

2. Đổi mới chính sách chi NSNN 45

3. Đổi mới chính sách cân đối NSNN 46

III- Đổi mới cơ chế quản lý NSNN 46

1. Đổi mới phân cấp NSNN 47

2. Đổi mới qui trình ngân sách Nhà nước 48

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY