Đề án Nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu của mặt hàng gạo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Lời nói đầu.1

Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh .

I. Khái niệm về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh . 2

1.Khái niệm 2

1.1.Cạnh tranh là gì ? 2

1.2.Khả năng cạnh tranh là gì ? 2

2. Cạnh tranh - Đặc trưng của nền kinh tế thị trường 2

II.Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của hàng hoá 3

III. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của hàng hoá 3

Chương II: Thực trạng về khả năng cạnh tranh của mặt hàng gạo Việt Nam xuất khẩu

1. Cạnh tranh về giá cả 4

1.1.khái quát chung về tình hình giá gạo xuất khẩu trong thời gian qua 4

1.2.Quản lý chi phí và mức độ lợi nhuận 5

2.Cạnh tranh về cơ cấu sản xuất 13

II.Các đối thủ cạnh tranh của gạo xuất khẩu Việt Nam 14

1.Trung Quốc và ấn Độ 14

2.Pakistan: 14

3.Mỹ : 14

4.Thái Lan : 15

III. Đánh giá về khả năng cạnh tranh của mặt hàng gạo xuất khẩu Việt Nam.16

1. Những thành tự đã đạt được 16

2. Những hạn chế 18

3. Nguyên nhân của những hạn chế 18

4.Bài học thực tiễn.19Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng gạo xuất khẩu

I.Qui hoạch vùng sản xuất lúa gạo xuất khẩu 21

II.Tăng cường tín dụng ưu đãi 21

III.Xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất và xuất khẩu gạo 22

IV Thực hiện đồng bộ các giải pháp KHKT trong sản xuất gạo xuất khẩu: 23

V. Hoàn thiện hệ thống tổ chức xuất khẩu gạo và tiêu thụ thóc gạo 24

VI . Đẩy mạnh hoạt động Marketing trong xuất khẩu gạo 24

VII. Dự trữ quốc gia , và đổi mới chính sách vĩ mô 25

Kết luận 26

Danh mục tài liệu tham khảo.27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY