Đề án Một số vấn đề tổ chức và quản lý việc tổ chức và quản lý kênh phân phối cúa nhà máy rượu Hà Nội

Mục lục I . Một số nét khái quát về kênh phân phối của công ty rượu Hà Nội1. Vai trò của kênh phân phối đối với việc tiêu thụ sản phẩm của công ty2. Mục tiêu phân phối của công ty rượu Hà Nội II . Các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối của công ty1. Đặc điểm khách hàng2. Đặc điểm của sản phẩm3. Đặc điểm của trung gian4. Đặc điểm của công ty5. Đặc điểm của các đối thủ cạnh tranh6. Đặc điểm của môi trường III . Thực trạng tổ chức và quản lí kênh phân phối của công ty1. Thực trạng tổ chức kênh phân phối của công ty rượu HN1.1. Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm của nhà máy rượu HN1.2. Lựa chọn các đại lý a/ Đối với doanh nghiệp nhà nước b/ Đối với doanh nghiệp tư nhân1.3. Đánh giá tổ chức kênh phân phối của công ty rượu HN1.2. Thực trạng quản lý kênh phân phối 2.1. Hoạt động quản lý kênh của công ty2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh  IV. Đề xuất các điều chỉnh kênh Marketing của công ty 1. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối2. Hoàn thiện quản lý kênh3. Các hoạt động marketing – mix khác

Mục lục

I . Một số nét khái quát về kênh phân phối của công ty rượu Hà Nội

1. Vai trò của kênh phân phối đối với việc tiêu thụ sản phẩm của công ty

2. Mục tiêu phân phối của công ty rượu Hà Nội

II . Các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối của công ty

1. Đặc điểm khách hàng

2. Đặc điểm của sản phẩm

3. Đặc điểm của trung gian

4. Đặc điểm của công ty

5. Đặc điểm của các đối thủ cạnh tranh

6. Đặc điểm của môi trường

III . Thực trạng tổ chức và quản lí kênh phân phối của công ty

1. Thực trạng tổ chức kênh phân phối của công ty rượu HN

1.1. Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm của nhà máy rượu HN

1.2. Lựa chọn các đại lý

a/ Đối với doanh nghiệp nhà nước

b/ Đối với doanh nghiệp tư nhân

1.3. Đánh giá tổ chức kênh phân phối của công ty rượu HN

1.2. Thực trạng quản lý kênh phân phối

2.1. Hoạt động quản lý kênh của công ty

2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh

IV. Đề xuất các điều chỉnh kênh Marketing của công ty

1. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối

2. Hoàn thiện quản lý kênh

3. Các hoạt động marketing – mix khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY