Đề án Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng dụng Quảng cáo Online cho các Doanh nghiệp Việt Nam

Mở Đầu 1

Phần I : Tổng Quan Về Quảng Cáo Online 3

1.1.Khái niệm Quảng cáo online. 3

1.2. Các hình thức và các tiện ích của Quảng cáo Online. 3

1.2.1Quảng cáo dưới hình thức gửi tin Email 3

1.2.2 Quảng cáo trên các website. 7

1.2.3.Các tiện ích của quảng cáo Online. 10

1.3.Kinh nghiệm và những bài học về quảng cáo online . 11

Phần II: Thực Trạng Hoạt Động Quảng Cáo Online Cúa Các Doanh Nghiệp Việt Nam 17

2.1.Thực trạng cơ sở hạ tầng liên quan đến quảng cáo online 17

2.2.Thực trạng quảng cáo online của các doanh nghiệp Việt nam. 19

2.2.1.Email 19

2.2.2. Quảng cáo trên các website. 21

Phần III : Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Ứng Dụng Quảng Cáo Online Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam 25

3.1. Xu hướng phát triển quảng cáo online hiện nay trên thế giới. 25

3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng dụng Quảng Cáo online cho các Doanh nghiệp Việt Nam. 27

3.2.1. Giải pháp từ góc độ vĩ mô. 27

3.2.1.1 Nhanh chóng triển khai các chương trình dự án đề ra cho Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử từ giai đoạn 2006-2010. 27

3.2.1.2. Đẩy mạnh hoạt động phổ biến và tuyên truyền về quảng cáo online. 27

3.2.1.3. Hoàn thiện khung pháp lý về quảng cáo online sao cho phù hợp với thực tế. 27

3.2.2. Giải pháp từ phía các doanh nghiệp 28

3.2.2.1. Phát triển nguồn nhân lực cho quảng cáo online. 28

3.2.2.2. Đa dạng hóa quảng cáo online. 28

3.2.2.3.Đầu tư vào công nghệ quảng cáo . 28

Kết Luận 29

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY