Đề án Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tỉnh Bắc Giang

Mục lụcLời nói đầu 1Chương I: Lý luận chung về vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 2I. Khái niệm về đầu tư và vốn đầu tư 21. Khái niệm về đầu tư 22. Khái niệm về vốn đầu tư 33. Đặc điểm về vốn đầu tư 34. Các nguồn hình thành vốn đầu tư 5II. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 7III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả vốn đầu tư 111. Chiến lược công nghiệp hoá 112. Các chính sách kinh tế 123. Công tác tổ chức quản lý đầu tư xây dựng 134. Tổ chức khai thác, sử dụng các đối tượng đầu tư hoàn thành 15IV. Khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 151. Vị trí địa lý 162. Tiềm năng, nguồn lực 163. Thực trạng một số ngành chủ yếu 174. Sự cần thiết phải đầu tư ở Bắc Giang 18Chương II: Thực trạng vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở Bắc Giang 20I. Tổng quan đầu tư tỉnh Bắc Giang 20II. Đầu tư theo vùng lãnh thổ 21III. Thực trạng đầu tư theo lĩnh vực ngành kinh tế 221. Ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp 232. Ngành công nghiệp - xây dựng 233. Đầu tư - thương mại - kinh doanh - dịch vụ 234. Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật 245. Đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội 26II. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 28III. Một số hạn chế về công tác đâu tư phát triển của tỉnh Bắc Giang 31Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư I. Kinh nghiệm thành công và chưa thành công về hoạt động đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của một số nước trên thế giới. 321. Kinh nghiệm thu hút FDI 322. Kinh nghiệm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư 323. Kinh nghiệm sử dụng vốn đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ 32II. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang 331. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn 332. Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 333. Đẩy mạnh kinh tế đối ngoại và xuất nhập khẩu 344. Thương mại, dịch vụ du lịch 345. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 34III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 351. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược đầu tư 362. Cải tiến công tác quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án 373. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, khảo sát thiết kế và xây dựng dự án 404. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng 40IV. Những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các giải pháp 40Kết luận 41Tài liệu tham khảo 42

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I: Lý luận chung về vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 2

I. Khái niệm về đầu tư và vốn đầu tư 2

1. Khái niệm về đầu tư 2

2. Khái niệm về vốn đầu tư 3

3. Đặc điểm về vốn đầu tư 3

4. Các nguồn hình thành vốn đầu tư 5

II. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 7

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả vốn đầu tư 11

1. Chiến lược công nghiệp hoá 11

2. Các chính sách kinh tế 12

3. Công tác tổ chức quản lý đầu tư xây dựng 13

4. Tổ chức khai thác, sử dụng các đối tượng đầu tư hoàn thành 15

IV. Khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 15

1. Vị trí địa lý 16

2. Tiềm năng, nguồn lực 16

3. Thực trạng một số ngành chủ yếu 17

4. Sự cần thiết phải đầu tư ở Bắc Giang 18

Chương II: Thực trạng vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở Bắc Giang 20

I. Tổng quan đầu tư tỉnh Bắc Giang 20

II. Đầu tư theo vùng lãnh thổ 21

III. Thực trạng đầu tư theo lĩnh vực ngành kinh tế 22

1. Ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp 23

2. Ngành công nghiệp - xây dựng 23

3. Đầu tư - thương mại - kinh doanh - dịch vụ 23

4. Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật 24

5. Đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội 26

II. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 28

III. Một số hạn chế về công tác đâu tư phát triển của tỉnh Bắc Giang 31

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

I. Kinh nghiệm thành công và chưa thành công về hoạt động đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của một số nước trên thế giới. 32

1. Kinh nghiệm thu hút FDI 32

2. Kinh nghiệm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư 32

3. Kinh nghiệm sử dụng vốn đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ 32

II. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang 33

1. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn 33

2. Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 33

3. Đẩy mạnh kinh tế đối ngoại và xuất nhập khẩu 34

4. Thương mại, dịch vụ du lịch 34

5. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 34

III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 35

1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược đầu tư 36

2. Cải tiến công tác quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án 37

3. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, khảo sát thiết kế và xây dựng dự án 40

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng 40

IV. Những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các giải pháp 40

Kết luận 41

Tài liệu tham khảo 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY