Đề án Một số biện pháp nhằm hoàn thiện định giá đất đô thị ở nước ta

Trang

Lời nói đầu 2

Phần I:Tổng quan về giá đất đô thị Việt Nam 3

I.Giá đất đo thị -bản chất và các yếu tố ảnh hởng 3

1. Khái luơc đất đô thị 3

2. Bản chất giá đất đô thị 4

3. Các yếu tố ảnh huởng đến giá đất đô thị 4

3.1) Yếu tố tạo nên giá trị sinh lời 5

3.2) Quan hệ cung -cầu 6

II) Định giá đất đô thị 7

1. Khái niệm và sự cần thiết phải định giá đất đô thị 7

2.Các căn cứ và nguyên tắc định giá tài sản nhà đất 8

3.Các phuơng pháp định giá bất dộng sản 9

4.Định giá bất động sản của một số nuớc trên thế giới 11

4.1) Đối tuợng và phạm vi định giá 11

4.2) Phuơng pháp định giá 11

4.3) Cơ quan định giá bất động sản 11

Phần II: Thực trạng định giá đất đô thị ở nuớc ta hiện nay 14

I. Đôi nét về quá trình hình thành giá đất đô thị ở việt nam 14

II) Tình hình định giá đất đô thị ở nớc ta 15

II.1) Phuơng pháp định giá đất đô thị 15

1) Phuơng pháp định khung giá đất đô thị 15 2) Phuơng pháp xây dựng bảng giá chi tiết 18

II.2) Vấn đề giá đất dô thị hiện nay và công tác đền bù giải 20

phóng mặt bằng

II.3) Vấn đề cơ quan định giá đất đô thị nuớc ta 21

Phần III:Một số biện pháp nhằm hoàn thiện định giá đất đô thị ở 22 nuớc ta

A) Các biện pháp hoàn thiện định giá đất đô thị ở nuớc ta 22

I) Quan điểm, nhiêm vụ và phuơng huớng trong định giá đất 22

đô thị

II) Một số biện pháp hoàn thiện định giá đất đô thị của nuớc ta 24

1) Hoàn thiện phuơng pháp định giá đất đô thị 24

2) Tăng cuờng nhận thúc ,hiểu biết,đào tạo 25

3) Một số biện pháp khác 25

B) Một số kiến nghị 26

Kết Luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY