Đề án Lãi suất và vấn đề tự do hoá lãi suất ở Việt Nam hiện nay

Những ưu điểm của chính sách trần lãi suất + Việc điều chỉnh chính sách lói suất như trên nhằm tiến tới việc duy trỡ một trần lói suất cho vay, tạo điều kiện để áp dụng mức lói suất cơ bản và từng bước tự do hoá lói suất, bước đầu đã thực hiện tự do hoá lãi suất huy động(lãi suất đầu vào của các NHTM) và linh hoạt trần lãi suất cho vay(lãi suất đầu ra). Cơ chế này đã góp phần trong việc kích cầu thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng, duy trì tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổnn định sức mua của VND trong sự tương quan của đồng tiền trong khu vực do có khủng hoảng tiền tệ năm 1997 – 1998 ở các nước Đông Nam á.+ Điều hành lãi suất theo trần khuyền khích các TCTD trong việc cạnh tranh lành mạnh và tăng cường vai trò chủ đạo trong kinh doanh tiền tệ, chủ động trong việc điều hoà quan hệ cung – cầu vốn kinh doanh bằng công cụ lãi suất một cách nhạy bén theo cơ chế thị trường.

Những ưu điểm của chính sách trần lãi suất

+ Việc điều chỉnh chính sách lói suất như trên nhằm tiến tới việc duy trỡ một trần lói suất cho vay, tạo điều kiện để áp dụng mức lói suất cơ bản và từng bước tự do hoá lói suất, bước đầu đã thực hiện tự do hoá lãi suất huy động(lãi suất đầu vào của các NHTM) và linh hoạt trần lãi suất cho vay(lãi suất đầu ra). Cơ chế này đã góp phần trong việc kích cầu thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng, duy trì tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổnn định sức mua của VND trong sự tương quan của đồng tiền trong khu vực do có khủng hoảng tiền tệ năm 1997 – 1998 ở các nước Đông Nam á.

+ Điều hành lãi suất theo trần khuyền khích các TCTD trong việc cạnh tranh lành mạnh và tăng cường vai trò chủ đạo trong kinh doanh tiền tệ, chủ động trong việc điều hoà quan hệ cung – cầu vốn kinh doanh bằng công cụ lãi suất một cách nhạy bén theo cơ chế thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY