Đề án Lý luận về cạnh tranh và sự vận dụng vào thực tiễn Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 3

I. CẠNH TRANH VÀ QUY LUẬT CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA. 3

1. Cạnh tranh hàng hóa: 3

2. Quy luật cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. 4

2.1. Khái niệm và vai trò của cạnh tranh: 4

2.2. Yêu cầu của cạnh tranh 5

2.3. Tác dụng của cạnh tranh: 5

II. CẠNH TRANH TRONG NỘI BỘ NGÀNH VÀ CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÀNH: 6

1. Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá thị trường 6

2. Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân: 7

III. CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN: 9

1. Cạnh tranh và độc quyền 12

2. Cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo 15

3. Cạnh tranh độc quyền và phúc lợi xã hội 20

Kết Luận 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY