Đề án Khủng hoảng tài chính tiền tệ và ảnh hưởng của nó tới hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I- KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHÂU Á 2

I- Diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á 2

II- Nguyên nhân cuộc khủng hoảng 3

II- Tính chất của cuộc khủng hoảng 5

IV- Những tác động hai mặt của cuộc khủng hoảng 6

1. Các tác động tiêu cực 6

2. Các tác động tích cực 8

CHƯƠNG II- ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM 10

A- Những tác động của khủng hoảng đến các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam 11

I- Đối với lĩnh vực ngoại thương 11

II- Đối với lĩnh vực thu hút vốn và trả nợ nước ngoài 12

III- Đối với lĩnh vực ngân sách đầu tư trong nước 14

B- Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính ở các nước trong khu vực đến thương mại và đầu tư 15

I- Cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của ta và các nước trong khu vực 17

1. Về xuất khẩu 17

2. Về nhập khẩu 18

3. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài 18

Kết luận 20

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY