Đề án Khung giá đất của Nhà nước với giá thị trường đất ở quận Hai Bà Trưng- Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Trang

Đặt vấn đề 1

Chương I: Một số vấn đề về giá đất ở việt nam 3

I- Cơ sở lý luận của việc hình thành giá đất. 3

1. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất 3

2. Đặc điểm của giá đất 5

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. 6

a. Mục đích sử dụng. 7

b. Khả năng sinh lời 7

c. Quan hệ cung – cầu. 8

II- Tổng quan thị trường đất và phương pháp xác định giá đất ở Việt Nam 10

1. Tổng quan về thị trường đất. 10

1.1. Tổng quan về thị trường đất Thế giới 10

1.2. Tổng quan về thị trường đất Việt Nam 13

2. Phương pháp xác định giá đất. 17

2.1. Phương pháp xác định giá đất trên thế giới. 17

2.2. Phương pháp xác định giá đất đô thị ở Việt Nam 20

Chương 2: Khung giá đất ở thành phố Hà Nội và thực trạng giá thị trường đất ở quận Hai Bà Trưng 22

1. Sự hình thành khung giá đất. 22

2. Giá đất Nhà nước quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội. 23

3. Giá đất trên thị trường địa bàn quận Hai Bà Trưng 29

Chương III: Những đánh giá cơ bản của khung giá đất theo nghị định 87/CP và khung giá đất do UBND thành phố hà nội qui định cho khu vực nội thành theo quyết định 3519/QĐ- UB ngày 12/09/1997 qua thực tế giá thị trường đất ở quận hai bà trưng - những tồn tại và giải pháp. 35

Kiến nghị: 38

Tài liệu tham khảo 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY