Đề án Kế toán vốn bằng tiền

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền. 2

1.1 Khái niệm kế toán vốn bằng tiền: 2

1.2 Nguyên tắc hạch toán 2

1.3 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 3

Phần II: Kế toán các nghiệp vụ liên quan theo chế độ kế toán Việt Nam: 4

1.2 Kế toán tiền mặt: 4

1.2.2.Nguyên tắc chế độ lưu thông tiền mặt 4

1.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng 4

1.2.4 Tài khoản sử dụng 4

1.2.5 Kế toán chi tiết tiền mặt 5

1.2.6 Kế toán tổng hợp tiền mặt 8

1.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng 14

1.2.1.Chứng từ và sổ sách sử dụng 14

1.2.2.Tài khoản sử dụng: 14

1.2.4 Kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng: 15

1.2.5 Kế toán tổng hợp tiền mặt 15

1.3. Kế toán tiền đang chuyển 22

1.4. Kế toán chênh lệnh tỷ giá: 23

Phần III: Nhận xét,đánh giá: 24

Phần IIII: Kết luận : 24

TÀI KIỆU THAM KHẢO 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY