Đề án Kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

1.1. Những vấn đề chung về NVL trong các DNSX 2

1.1.1 Khái niệm, vai trò và đặc điểm của NVL 2

1.1.2 Phân loại NVL 2

1.1.3 Yêu cầu quản lý NVL 3

1.2. Kế toán NVL trong DNSX 4

1.2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của tổ chức kế toán NVL 4

1.2.2 . Tính giá NVL 4

1.2.2.1. Tính giá NVL nhập kho 5

1.2.2.2. Tính giá NVL xuất kho 6

1.2.3 Chứng từ và kế toán chi tiết NVL 10

1.2.3.1 Chứng từ kế toán 10

1.2.3.2 Phương pháp thẻ song song 11

1.2.3.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 12

1.2.3.4 Phương pháp sổ số dư 13

1.2.4 Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 14

1.2.4.1 Đặc điểm phương pháp KKTX 14

1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 15

1.2.4.3. Phương pháp kế toán 15

1.2.5 Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK 19

1.2.5.1 Đặc điểm phương pháp KKĐK 19

1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 19

1.2.5.3 Phương pháp kế toán 20

1.3 Chuẩn mực kế toán quốc tế và kinh nghiệm của một số nước về kế toán NVL 21

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 24

2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán NVL trong các DNSX 24

2.2 Đánh giá chế độ kế toán NVL trong các DNSX 25

2.2.1 Ưu điểm 25

2.2.2 Tồn tại 27

2.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán NVL trong các DNSX 28

KẾT LUẬN 30

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY