Đề án Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồng kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ

MỤC LỤC*** Trang LỜI MỞ ĐẦU 1Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 2 I / Các vấn đề cơ bản về kế toán hàng tồn kho 2 1. Hàng tồn kho và phân loại hàng tồn kho 22. Tính giá hàng tồn kho 33. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 3 a) Phương pháp kê khai thường xuyên 3b) Phương pháp kiểm kê định kỳ 4II / Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ 51. Tài khoản sử dụng 52. Hạch toán hàng tồn kho tại doanh nghiệp sản xuất 7a) Hạch toán vật liệu, dụng cụ 7b) Tổng hợp chi phí sản xuất 10c) Hạch toán thành phẩm 123. Hạch toán hàng tồn kho tại doanh nghiệp thương mại 14a) Theo phương pháp kê khai thường xuyên 14b) Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16III / Phương pháp kế toán hàng tồn kho trong kế toán quốc tế 171. Kế toán Mỹ 172. Kế toán Pháp 17  Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG , GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 191. Những vướng mắc trong chế độ hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ 19a) Thiếu nhất quán về nội dung hạch toán 19b) Hệ thống tài khoản và quy trình hạch toán rườm rà 20c) Sự phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 213. Phương hướng hoàn thiện 224. Đề xuất một số giải pháp 22a) Thống nhất hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán 22b) Xây dựng các phương pháp ước tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ 24KẾT LUẬN 26

MỤC LỤC

***

Trang LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 2

I / Các vấn đề cơ bản về kế toán hàng tồn kho 2

1. Hàng tồn kho và phân loại hàng tồn kho 2

2. Tính giá hàng tồn kho 3

3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 3

a) Phương pháp kê khai thường xuyên 3

b) Phương pháp kiểm kê định kỳ 4

II / Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ 5

1. Tài khoản sử dụng 5

2. Hạch toán hàng tồn kho tại doanh nghiệp sản xuất 7

a) Hạch toán vật liệu, dụng cụ 7

b) Tổng hợp chi phí sản xuất 10

c) Hạch toán thành phẩm 12

3. Hạch toán hàng tồn kho tại doanh nghiệp thương mại 14

a) Theo phương pháp kê khai thường xuyên 14

b) Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16

III / Phương pháp kế toán hàng tồn kho trong kế toán quốc tế 17

1. Kế toán Mỹ 17

2. Kế toán Pháp 17

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG , GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 19

1. Những vướng mắc trong chế độ hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ 19

a) Thiếu nhất quán về nội dung hạch toán 19

b) Hệ thống tài khoản và quy trình hạch toán rườm rà 20

c) Sự phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 21

3. Phương hướng hoàn thiện 22

4. Đề xuất một số giải pháp 22

a) Thống nhất hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán 22

b) Xây dựng các phương pháp ước tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ 24

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY