Đề án Hoàn thiện hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam

Mục lục .trang sốLời mở đầu 3Chương I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 51.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng đa cấp 51.1.1. Khái niệm 51.1.2. Các ưu điểm của bán hàng đa cấp so với hình thức phân phối truyền thống 61.2. NỘI DUNG CỦA BÁN HÀNG ĐA CẤP 81.2.1. Các đối tượng tham gia trong bán hàng đa cấp 81.2.2. Các hoạt động cơ bản 91.2.3. Nguyên tắc hoạt động của bán hàng đa cấp 111.3 MÔ HÌNH CỦA BÁN HÀNG ĐA CẤP 121.3.1. Các mô hình bán hàng đa cấp cơ bản 121.3.2. Phân biệt tháp ‘ảo’ trong bán hàng đa cấp 141.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI VIỆT NAM 171.4.1. Khách quan 171.4.2. Chủ quan 19CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI VIỆT NAM 202.1. KHÁI QUÁT CÁC DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 202.1.1. Khái quát giai đoạn đầu tiên 202.1.2. Giai đoạn 2007-2010 212.2. Thực trạng hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam 252.2.1. Về sản phẩm 252.2.2. Về doanh thu 272.2.3. Về mô hình hoạt động 272.2.4. Về nhân viên bán hàng 282.2.5. Chiến lược bán hàng 292.2.6. Chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp 302.3. Đánh giá hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam 302.3.1. Thành tựu 302.3.2. Hạn chế 312.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 32Chương 3 : Giải pháp phát triển bán hàng đa cấp tại Việt Nam 343.2. Định hướng phát triển bán hàng đa cấp tại Việt Nam 343.2.1. Khai thác điểm mạnh của bán hàng đa cấp vào phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống người dân 353.2.2. Khắc phục hạn chế, tiêu cực từ bán hàng đa cấp 353.3. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam 353.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp 353.3.2. Thống nhất, nâng cao vai trò quản lý của các cơ quan nhà nước 373.3.3. Cơ chế đa dạng hóa các đối tượng hữu quan trong quản lý bán hàng đa cấp 373.3.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam 38 3.3.5. Cải thiện quan niệm của công chúng về hoạt động bán hàng đa cấpKết luận 40Tài liệu tham khảo 40

Mục lục .trang số

Lời mở đầu 3

Chương I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 5

1.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng đa cấp 5

1.1.1. Khái niệm 5

1.1.2. Các ưu điểm của bán hàng đa cấp so với hình thức phân phối truyền thống 6

1.2. NỘI DUNG CỦA BÁN HÀNG ĐA CẤP 8

1.2.1. Các đối tượng tham gia trong bán hàng đa cấp 8

1.2.2. Các hoạt động cơ bản 9

1.2.3. Nguyên tắc hoạt động của bán hàng đa cấp 11

1.3 MÔ HÌNH CỦA BÁN HÀNG ĐA CẤP 12

1.3.1. Các mô hình bán hàng đa cấp cơ bản 12

1.3.2. Phân biệt tháp ‘ảo’ trong bán hàng đa cấp 14

1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI VIỆT NAM 17

1.4.1. Khách quan 17

1.4.2. Chủ quan 19

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI VIỆT NAM 20

2.1. KHÁI QUÁT CÁC DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 20

2.1.1. Khái quát giai đoạn đầu tiên 20

2.1.2. Giai đoạn 2007-2010 21

2.2. Thực trạng hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam 25

2.2.1. Về sản phẩm 25

2.2.2. Về doanh thu 27

2.2.3. Về mô hình hoạt động 27

2.2.4. Về nhân viên bán hàng 28

2.2.5. Chiến lược bán hàng 29

2.2.6. Chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp 30

2.3. Đánh giá hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam 30

2.3.1. Thành tựu 30

2.3.2. Hạn chế 31

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 32

Chương 3 : Giải pháp phát triển bán hàng đa cấp tại Việt Nam 34

3.2. Định hướng phát triển bán hàng đa cấp tại Việt Nam 34

3.2.1. Khai thác điểm mạnh của bán hàng đa cấp vào phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống người dân 35

3.2.2. Khắc phục hạn chế, tiêu cực từ bán hàng đa cấp 35

3.3. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam 35

3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp 35

3.3.2. Thống nhất, nâng cao vai trò quản lý của các cơ quan nhà nước 37

3.3.3. Cơ chế đa dạng hóa các đối tượng hữu quan trong quản lý bán hàng đa cấp 37

3.3.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam 38

3.3.5. Cải thiện quan niệm của công chúng về hoạt động bán hàng đa cấp

Kết luận 40

Tài liệu tham khảo 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY