Đề án Hoàn thiện hạch toán hàng tồn kho trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế về kế toán

MỤC LỤCLời mở đầuPhần I: Bản chất và ý nghĩa kinh tế hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ hạch toán hàng tồn kho.1- Khái niệm, phân loại và ý nghĩa kinh tế của hàng tồn kho2- Nhiệm vụ hạch toán hàng tồn kho3- Nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho4- Tính giá hàng tồn kho5- Dự phòng giảm giá hàng tồn khoPhần II: Hạch toán hàng tồn kho theo chế độ kế toán hiện hành1- Chứng từ2- Tài khoản3- Phương pháp hạch toánPhần III: Hoàn thiện hạch toán hàng tồn kho trong xu thế hội nhập1- Nhận xét về chế độ hạch toán hàng tồn kho hiện hành2- Tình hình hội nhập và sự cần thiết phải hội nhập hạch toán hàng tồn kho trong quá trình hội nhập3- Phương hướng và giải pháp hoàn thiệnKết luậnMục lụcTài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Phần I: Bản chất và ý nghĩa kinh tế hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ hạch toán hàng tồn kho.

1- Khái niệm, phân loại và ý nghĩa kinh tế của hàng tồn kho

2- Nhiệm vụ hạch toán hàng tồn kho

3- Nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho

4- Tính giá hàng tồn kho

5- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Phần II: Hạch toán hàng tồn kho theo chế độ kế toán hiện hành

1- Chứng từ

2- Tài khoản

3- Phương pháp hạch toán

Phần III: Hoàn thiện hạch toán hàng tồn kho trong xu thế hội nhập

1- Nhận xét về chế độ hạch toán hàng tồn kho hiện hành

2- Tình hình hội nhập và sự cần thiết phải hội nhập hạch toán hàng tồn kho trong quá trình hội nhập

3- Phương hướng và giải pháp hoàn thiện

Kết luận

Mục lục

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY