Đề án Hệ thống thông tin quản lý kho hàng cho cửa hàng 87 Lý Nam Đế bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro 7.0

Các luồng dữ liệu : 1. Giữa khách hàng và hệ thống : khách hàng đưa ra mặt hàng cần mua, điều kiện tìm kiếm cho hệ thống. Sau đó hệ thống sẽ đưa ra hoá đơn thanh toán hoặc danh mặt hàng các mặt hàng thoã mãn điều kiện tìm kiếm cho khách hàng. 2. Giữa kế toán và hệ thống : kế toán sẽ đưa ra các yêu cầu kế toán cho hệ thống. Hệ thống sẽ trả lại các bảng biểu kế toán 3. Giữa nhân viên và hệ thống : nhân viên sẽ đưa thông tin về bản thân mình vào hệ thống. Khi người quản lý một cửa hàng muốn lấy thêm mặt hàng từ kho hàng thì hệ thống sẽ đưa ra phiếu yêu cầu xuất kho 4. Giữa người quản lý cửa hàng và hệ thống : người quản lý đưa ra các thay đổi về nhân sự, mặt hàng cho hệ thống. Khi người chủ muốn mua thêm hàng thì hệ sẽ đưa ra phiếu đặt hàng.

Các luồng dữ liệu :

1. Giữa khách hàng và hệ thống : khách hàng đưa ra mặt hàng cần mua, điều

kiện tìm kiếm cho hệ thống. Sau đó hệ thống sẽ đưa ra hoá đơn thanh toán hoặc danh mặt hàng các mặt hàng thoã mãn điều kiện tìm kiếm cho khách hàng.

2. Giữa kế toán và hệ thống : kế toán sẽ đưa ra các yêu cầu kế toán cho hệ thống. Hệ thống sẽ trả lại các bảng biểu kế toán

3. Giữa nhân viên và hệ thống : nhân viên sẽ đưa thông tin về bản thân mình vào hệ thống. Khi người quản lý một cửa hàng muốn lấy thêm mặt hàng từ kho hàng thì hệ thống sẽ đưa ra phiếu yêu cầu xuất kho

4. Giữa người quản lý cửa hàng và hệ thống : người quản lý đưa ra các thay đổi về nhân sự, mặt hàng cho hệ thống. Khi người chủ muốn mua thêm hàng thì hệ sẽ đưa ra phiếu đặt hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY