Đề án Giải quyết vấn đề sở hữu Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

1. Phương pháp tiếp cận vấn đề sở hữu nhà nước 2

1.1.Khái niệm về sở hữu 2

1.2.Nguồn gốc và bản chất của sở hữu. 2

1.3.Một số hình thức sở hữu cơ bản 3

2. Đặc điểm và vai trò của sở hữu nhà nước ở Việt Nam 4

3. Thực trạng của sở hữu nhà nước ở Việt Nam hiện nay 5

3.1.Đối với khu vực kinh tế nhà nước 5

3.2.Đối với lĩnh vực Nông nghiệp 6

3.3.Đối với lĩnh vực Khoa học -Công nghệ 11

4. Phương pháp giải quyết vấn để sở hữu ở Việt Nam hiện nay 13

4.1.Đối với khu vực kinh tế nhà nước 13

4.2.Đối với khu vực ruộng đất nông nghiệp 16

4.3.Đối với lĩnh vực khoa học -Công nghệ .17

4.4.Kết hợp giữa công hữu và tư hữu 18

5. Ý nghĩa của việc giải quyết vấn đề sở hữu nhà nước ở Việt Nam 19

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY