Đề án Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I : Cơ sở lý luận 2

1. Cạnh tranh là gì? 2

2. NHTM và các hoạt động cơ bản của NHTM: 3

2.1. Ngân hàng thương mại: 3

2.2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng. 4

3. Các yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh. 9

3.1. Quy mô vốn chủ sở hữu: 9

3.2. Hệ thống thông tin. 10

3.3. Khả năng cung ứng dịch vụ ngân hàng. 11

3.4. Chiến lược khách hàng. 12

3.5. Chất lượng nhân viên ngân hàng. 13

Chương II : Cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng ở việt nam 16

1. Hoạt động kinh doanh của NHTM Việt Nam. 16

1.1. Tổng quan về hệ thống NHTM Việt Nam. 16

1.2. Hoạt động cho vay của các NHTM. 18

1.3. Các dịch vụ của ngân hàng thương mại 20

2. Cạnh tranh giữa các ngân hàng. 21

Chương III. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ở việt nam 24

1. Giải pháp đối với các NHTM. 24

1.1. Bổ sung tăng vốn chủ sở hữu. 24

1.2. Hệ thống thông tin. 24

1.3. Mở rộng các loại dịch vụ ngân hàng. 25

1.4. Chiến lược khách hàng. 25

1.5. Đào tạo cán bộ, nhân viên ngân hàng. 26

1.6. Cơ sở vật chất, địa điểm giao dịch, tác phong nhân viên. 27

2. Vai trò của ngân hàng nhà nước trong hoạt động cạnh tranh của các NHTM. 28

Kết luận 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY