Đề án Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất

MỤC LỤCLời mở đầu 11. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài đầu tư vào KCN, KCX. 12. Mục đích nghiên cứu 13. Phương pháp nghiên cứu. 24. Cơ cấu của đề án gồm: 2ChươngI: 3CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT 3I. Một số khái niệm cơ bản. 31 Khái niệm về đầu tư 32. Phân loại hoạt động đầu tư. 33 Khái niệm khu chế xuất. 83.1 Đặc điểm của khu chế xuất 83.2 Vai trò của khu chế xuất đối với sự phát triển kinh tế. 94. Khái niệm khu công nghiệp 94.1 Đặc điểm của khu công nghiệp tập trung 104.2 Vai trò của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế. 115 Phân biệt khu công nghiệp và khu chế xuất. 13II. Tính tất yếu khách quan của việc hình thành khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ở Việt Nam. 14III. Nguyên tắc phân bổ khu công nghiệp và khu chế xuất tại Việt Nam. 15Chương II: 17Thực trạng của việc đầu tư vào KCN, KCX của Việt Nam. 17I. Tình hình hoạt động của KCN, KCX trong 15 năm qua. 17II. Tác động của hoạt động KCN, KCX đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Việt Nam. 221. Tác động về mặt kinh tế. 221.1 Các KCN, KCX đã góp phần trong sự phát triển công nghiệp đất nước. 231.2 Tác động của KCN, KCX đến kim ngạch xuất khẩu và ngân sách nhà nước. 231.3 Tác động của KCN, KCX tới công ăn việc làm. 242.Tác động của KCN, KCX đến xã hội. 243.Tác động của KCN, KCX đến môi trường. 273.1 Tác động 273.2 Nguyên nhân dẫn đến những tác động trên. 28III. Kết quả và những tồn tại trong hoạt động của các khu công nghiệp và khu chế xuất . 29A. Những kết quả đã đạt được. 29B. Những tồn tại trong hoạt động của các KCN, KCX. 38Chương III 44Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, KCX tại Việt Nam. 441. Phát triển các KCN, KCX phải theo quy hoạch trên bình diện cả nước và cả vùng lãnh thổ chứ không phải là từng địa phương. 442. Xây dựng chuẩn mực và cơ cấu lại KCN, KCX. 453. Phát triển đồng bộ các thể loại tập trung công nghiệp. 454. Cải thiện cơ sở hạ tầng tại các KCN, KCX. 465. Phát triển các cum dân cư. 466. Sử dụng đất và tình trạng ô nhiễm môi trường ở các KCN, KCX. 467. Tiếp thị các KCN, KCX. 478. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi. 479. Quản lý và các chính sách phát triển các KCN, KCX. 4810. Một số giải pháp nhằm giảm thiểu những bất cập về văn hoá xã hội trong các KCN, KCX. 49Kết luận 51

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài đầu tư vào KCN, KCX. 1

2. Mục đích nghiên cứu 1

3. Phương pháp nghiên cứu. 2

4. Cơ cấu của đề án gồm: 2

ChươngI: 3

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT 3

I. Một số khái niệm cơ bản. 3

1 Khái niệm về đầu tư 3

2. Phân loại hoạt động đầu tư. 3

3 Khái niệm khu chế xuất. 8

3.1 Đặc điểm của khu chế xuất 8

3.2 Vai trò của khu chế xuất đối với sự phát triển kinh tế. 9

4. Khái niệm khu công nghiệp 9

4.1 Đặc điểm của khu công nghiệp tập trung 10

4.2 Vai trò của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế. 11

5 Phân biệt khu công nghiệp và khu chế xuất. 13

II. Tính tất yếu khách quan của việc hình thành khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ở Việt Nam. 14

III. Nguyên tắc phân bổ khu công nghiệp và khu chế xuất tại Việt Nam. 15

Chương II: 17

Thực trạng của việc đầu tư vào KCN, KCX của Việt Nam. 17

I. Tình hình hoạt động của KCN, KCX trong 15 năm qua. 17

II. Tác động của hoạt động KCN, KCX đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Việt Nam. 22

1. Tác động về mặt kinh tế. 22

1.1 Các KCN, KCX đã góp phần trong sự phát triển công nghiệp đất nước. 23

1.2 Tác động của KCN, KCX đến kim ngạch xuất khẩu và ngân sách nhà nước. 23

1.3 Tác động của KCN, KCX tới công ăn việc làm. 24

2.Tác động của KCN, KCX đến xã hội. 24

3.Tác động của KCN, KCX đến môi trường. 27

3.1 Tác động 27

3.2 Nguyên nhân dẫn đến những tác động trên. 28

III. Kết quả và những tồn tại trong hoạt động của các khu công nghiệp và khu chế xuất . 29

A. Những kết quả đã đạt được. 29

B. Những tồn tại trong hoạt động của các KCN, KCX. 38

Chương III 44

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, KCX tại Việt Nam. 44

1. Phát triển các KCN, KCX phải theo quy hoạch trên bình diện cả nước và cả vùng lãnh thổ chứ không phải là từng địa phương. 44

2. Xây dựng chuẩn mực và cơ cấu lại KCN, KCX. 45

3. Phát triển đồng bộ các thể loại tập trung công nghiệp. 45

4. Cải thiện cơ sở hạ tầng tại các KCN, KCX. 46

5. Phát triển các cum dân cư. 46

6. Sử dụng đất và tình trạng ô nhiễm môi trường ở các KCN, KCX. 46

7. Tiếp thị các KCN, KCX. 47

8. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi. 47

9. Quản lý và các chính sách phát triển các KCN, KCX. 48

10. Một số giải pháp nhằm giảm thiểu những bất cập về văn hoá xã hội trong các KCN, KCX. 49

Kết luận 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY