Đề án Giải pháp đầu ra cho thị trường nông sản Việt Nam

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận thị trường nông sản 2

1. Khái niệm, đặc điểm thị trường nông sản 2

1.1 Các khái niệm 2

1.1.1. Thị trường, thị trường nông sản. 2

1.1.2. Sản phẩm và lợi ích sản phẩm 3

1.2. Bản chất và chức của thị trường nông sản 3

1.2.1. Bản chất của thị trường nông sản 3

1.2.2. Chức năng của thị trường nông sản 4

2. Đặc điểm thị trường nông sản 5

Chương 2: Phân tích thực trạng thị trường đầu ra cho nông sản Việt Nam 7

1. Thực trạng về thị trường tiêu thụ một số nông sản chủ yếu Việt Nam 7

1.1. Thị trường tiêu thụ lúa 8

1.2. Thị trường cà phê 9

1.3. Thị trường chè 10

1.4. Thị trường thủy sản 11

1.5. Thị trường cao su 11

1.6. Thị trường rau quả 11

1.7. Thị trường hạt tiêu 12

1.8. Thị trường hạt điều 12

2. Những vấn để tồn tại trên thị trường nông sản 12

3. Hướng tác động của thị trường đầu ra nông sản Việt Nam 15

3.1. Xu hướng chính trong phát triển thị trường nông sản nội địa 15

3.2. Sự tác động của thị trường thế giới đến thị trường nông sản trong nước 16

Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường nông sản 19

1. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển thị trường nông sản 19

1.1. Nhóm nhân tố thị trường 19

1.2. Nhóm nhân tố về csvc-KT và công nghệ của sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 20

1.3. Nhóm nhân tố về chính sách vĩ mô 20

2. Giải pháp phát triển thị trường nông sản 21

2.1. Các định hướng và giải pháp của cơ quan quản lý Nhà nước 21

2.2. Các giải pháp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp 25

2.3. Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến mặt hàng nông sản 26

2.3.1. Phát triển các vùng nguyên liệu tập trung 27

2.3.2. Đa dạng hóa các nguồn vốn bảo đảm các điều kiện phát triển công nghiệp chế biến nông sản 27

2.3.3. Các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu 28

Kết luận 29

Danh mục tài liệu tham khảo 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY