Đề án Đổii mới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1I. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại 1. Một số khái niệm 32. Chức năng của doanh nghiệp thương mại 43. Nội dung của hoạt động kinh doanh thương mại 5II. Những mặt cần đổi mới trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong bối cảnh hội nhập hiện nay 1. Hội nhập kinh tế quá trình - điều tất yếu 112. Những nguy cơ, cơ hội và thách thức chủ yếu đối với các doanh nghiệp thương mại Việt Nam 133. Những mặt cần đổi mới trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 16III. Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập1. Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý 242. Hoàn thiện bộ máy tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại 263. Xây dựng đội ngũ kinh doanh tốt 264. Đẩy mạnh các hoạt động marketing trong các doanh nghiệp thương mại nhằm thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường 275. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh 28Kết luận 30

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

I. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại

1. Một số khái niệm 3

2. Chức năng của doanh nghiệp thương mại 4

3. Nội dung của hoạt động kinh doanh thương mại 5

II. Những mặt cần đổi mới trong hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp thương mại trong bối cảnh hội nhập hiện nay

1. Hội nhập kinh tế quá trình - điều tất yếu 11

2. Những nguy cơ, cơ hội và thách thức chủ yếu đối với các

doanh nghiệp thương mại Việt Nam 13

3. Những mặt cần đổi mới trong hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp thương mại 16

III. Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý 24

2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động của các

doanh nghiệp thương mại 26

3. Xây dựng đội ngũ kinh doanh tốt 26

4. Đẩy mạnh các hoạt động marketing trong các doanh nghiệp thương mại

nhằm thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường 27

5. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh 28

Kết luận 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY