Đề án Đổi mới cở chế, chính sách nhằm khuyến khính phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC  A. LỜI NÓI ĐẦU B. NỘI DUNGPHẦN I. Một số lí luận về vấn đề kinh tế tư nhân.I.1. Bản chất của kinh tế tư nhân.I.2. Các bộ phận của kinh tế tư nhânI.2.a. Kinh tế cá thể, tiểu chủ.I.2.b. Kinh tế tư bản tư nhân.I.3. Vai trò của kinh tế tư nhân.I.3.1. Khơi dậy và phát huy tiềm năng của một bộ phận lớn dân cư tham gia vào công cuộc phát triển đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm.I.3.1.a. Tạo việc làm, toàn dụng lao động xã hội.I.3.1.b. Đóng góp quan trọng trong GDP và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.I.3.1.c. Huy động mọi nguồn vốn đầu tư phát triển.I.3.2. Thúc đẩy việc làm hình thành các chủ thể kinh tế và đổi mới cơ chế quản lý theo hướng thị trường, tạo sự cạnh tranh trong nền kinh tế.I.3.3. Góp phần xây dựng đội ngũ các nhà doanh nghiệp Việt Nam.I.3.4. Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, góp phần xây dựng quan hệ sản xuất mới và thực hiện công bằng xã hội.PHẦN II: Thực trạng của kinh tế tư nhân và cơ chế, chính sách đối với kinh tế tư nhân.II.1. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian qua.II.1.1. Kinh tế tư bản tư nhân.II.1.2. Kinh tế cá thể, tiểu chủ.II.1.3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh.II.1.4. Tốc độ tăng trưởng, phát triển của kinh tế tư nhânII.1.5. Cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và xu hướng đầu tư của kinh tế tư nhân.II.1.6. Những tồn tại yếu kém của thành phần kinh tế tư nhân.II.2. Thực trạng cơ chế, chính sách đối với kinh tế tư nhân.II.2.1. Thực trạng những điều kiện khởi sự doanh nghiệp.II.2.2. Môi trường sản xuất kinh doanh.PHẦN III: Định hướng đổi mới và các giải pháp có tính chất kiến nghị về đổi mới các chính sách đối với kinh tế tư nhân.III.1. Định hướng đối mới.III.2. Chính sách và giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân.III.2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý, quản lý.III.2.2. Các chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư vào các ngành nghề thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.III.2.3. Thiết lập các định chế hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.III.2.4. Cần tăng cường thông tin, tuyên truyền để tạo môi trường tâm lý – xã hội thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tư nhân.III.2.5. Tăng cường phát triển thương hiệu, bảo vệ thương hiệu và chiến lược Marketing. C. KẾT LUẬN

MỤC LỤC

A. LỜI NÓI ĐẦU

B. NỘI DUNG

PHẦN I. Một số lí luận về vấn đề kinh tế tư nhân.

I.1. Bản chất của kinh tế tư nhân.

I.2. Các bộ phận của kinh tế tư nhân

I.2.a. Kinh tế cá thể, tiểu chủ.

I.2.b. Kinh tế tư bản tư nhân.

I.3. Vai trò của kinh tế tư nhân.

I.3.1. Khơi dậy và phát huy tiềm năng của một bộ phận lớn dân cư tham gia vào công cuộc phát triển đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm.

I.3.1.a. Tạo việc làm, toàn dụng lao động xã hội.

I.3.1.b. Đóng góp quan trọng trong GDP và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.

I.3.1.c. Huy động mọi nguồn vốn đầu tư phát triển.

I.3.2. Thúc đẩy việc làm hình thành các chủ thể kinh tế và đổi mới cơ chế quản lý theo hướng thị trường, tạo sự cạnh tranh trong nền kinh tế.

I.3.3. Góp phần xây dựng đội ngũ các nhà doanh nghiệp Việt Nam.

I.3.4. Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, góp phần xây dựng quan hệ sản xuất mới và thực hiện công bằng xã hội.

PHẦN II: Thực trạng của kinh tế tư nhân và cơ chế, chính sách đối với kinh tế tư nhân.

II.1. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian qua.

II.1.1. Kinh tế tư bản tư nhân.

II.1.2. Kinh tế cá thể, tiểu chủ.

II.1.3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II.1.4. Tốc độ tăng trưởng, phát triển của kinh tế tư nhân

II.1.5. Cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và xu hướng đầu tư của kinh tế tư nhân.

II.1.6. Những tồn tại yếu kém của thành phần kinh tế tư nhân.

II.2. Thực trạng cơ chế, chính sách đối với kinh tế tư nhân.

II.2.1. Thực trạng những điều kiện khởi sự doanh nghiệp.

II.2.2. Môi trường sản xuất kinh doanh.

PHẦN III: Định hướng đổi mới và các giải pháp có tính chất kiến nghị về đổi mới các chính sách đối với kinh tế tư nhân.

III.1. Định hướng đối mới.

III.2. Chính sách và giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân.

III.2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý, quản lý.

III.2.2. Các chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư vào các ngành nghề thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

III.2.3. Thiết lập các định chế hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.

III.2.4. Cần tăng cường thông tin, tuyên truyền để tạo môi trường tâm lý – xã hội thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tư nhân.

III.2.5. Tăng cường phát triển thương hiệu, bảo vệ thương hiệu và chiến lược Marketing.

C. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY