Đề án Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam từ năm 1988 đến nay: thực trạng và giải pháp

A/ Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài. 1

I. Khái niệm, bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 1

1. Khái niệm: 1

2. Bản chất. 2

3. Đặc điểm: 2

II. Động lực và các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư FDI. 2

1. Động lực thúc đẩy hoạt động FDI. 2

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến FDI. 2

III. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam. 3

1. Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. 3

2. Hình thức doanh nghiệp liên doanh. 4

3. Hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 4

B/ Thực trạng và giải pháp. 4

I. Thực trạng. 4

1. Tình hình thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. 4

1.1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 4

1.2. Tình hình thực hiện các dự án FDI. 6

1.3. Quy mô các dự án FDI. 7

1.4. Triển vọng thu hỳt đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2007 và những vấn đề đặt ra. 8

2. Những tác động tích cực và tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 11

2.1. Những tác động tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế của Việt Nam. 11

2.2. Những tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 16

II. Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả vốn FDI ở Việt Nam. 18

1. Đảm bảo sự ổn định về kinh tế và chịnh trị xã hội: 18

2. Hoàn thiện hệ thống chính sách và luật pháp đối với FDI đồng bộ và hấp dẫn: 19

3. Phát triển cơ sở hạ tầng: 19

4. Tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ, có hiệu lực: 20

5. Tăng cường quản lý các dự án FDI trong quá trình thẩm định 20

6. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư: 21

7. Biện pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của các dự án FDI: 21

8. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực: 22

9. Biện pháp nâng cao hiệu quả thu hút FDI vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, hình thành đặc khu kinh tế, khu kinh tế mở nhằm huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY