Đề án Đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I: Một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và vai trò đối với nền kinh tế quốc dân 2

I. Khái niệm, các hình thức và vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

1. Khái niệm. 2

2. Các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 2

3. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài 3

II. Các xu hướng vận động của đầu tư trực tiếp nước ngoài 4

1. Xu hướng tự do hoá đầu tư 4

2. Vai trò của các tập đoàn xuyên quốc gia trong đầu tư Quốc tế 4

3. Địa bàn thu hút đầu tư 4

4. Mối quan hệ giữa thu hút đầu tư vào trong nước với đầu tư ra nước ngoài và sự xuất hiện các chủ đầu tư mới trên thế giới 5

5. Lĩnh vực đầu tư 5

6. Đầu tư với hiệu quả xã hội 6

III. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực 6

1. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước ASEAN 6

2. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước NICs châu Á gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Singarpore và Hồng Kông 10

Phần II: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam thời gian qua 13

I. Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 13

1. Tình hình cấp giấy phép đầu tư 13

2. Cơ cấu đầu tư 15

3. Hình thức đầu tư và các đối tác đầu tư 16

II. Đánh giá chung tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 18

1. Những thành tựu 18

2. Những hạn chế và nguyên nhân 21

Phần III: Những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút FDI tại Việt Nam 24

I. Những phương hướng và triển vọng thu hút FDI trong thời gian tới 24

1. Bối cảnh thu hút FDI 24

2. Định hướng thu hút đầu tư giai đoạn 2001 – 2005 24

II. Một số kiến nghị đối với Nhà Nước và các cơ quan liên quan 25

1. Đổi mới bộ máy quản lý, cải cách thủ tục hành chính 25

2. Cải thiện cơ sở hạ tầng 26

3. Hoàn thiện hệ thống luật pháp và cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư 26

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 27

5. Một số kiến nghị khác 28

IV. Một số biện pháp từ phía các doanh nghiệp 29

1. Cải tiến và tiếp nhận công nghệ hiện đại để tăng khả năng cạnh tranh 29

2. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước 30

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của luật lao động 30

4. Xem xét lại chiến lược kinh doanh 31

Kết luận 33

Danh mục tài liệu tham khảo 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY