Đề án Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm trong ngành sữa Việt Nam

MỤC LỤC

Lời mở đầu .1

Chương I. Những vấn đề chung trong việc đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam

I. Sự cần thiết của việc đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng .3

II. Nội dung của việc đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng 4

1.Quyền lợi của người tiêu dùng .4

2. Nội dung của từng quyền và nhận thức của các đối tượng liên quan 5

III. Nguyên tắc đảm bảo lợi ích người tiêu dùng .17

1. Đối với Nhà nước .17

2. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 18

3. Đối với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .19

Chương II. Thực trạng của việc bảo vệ quỳên lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm sữa Việt Nam

I. Tổng quan ngành sữa .20

1. Sản phẩm và thị trường trong những năm 2001-2005 và định hướng phát triển những năm 2020 .20

2. Cơ hội phát triển 20

3. Thị trường sữa Việt Nam là thị trường còn rất hấp dẫn cho các công ty gia nhập ngành 21

4. Mục tiêu tổng quát .22

II. Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng nhìn từ góc độ quản lý Nhà nước .24

1. Thành tựu đạt được 24

2. Những vấn đề còn tồn tại 26

III. Các cơ quan , tổ chức bảo vệ người tiêu dùng 29

1. Hội người tiêu dùng Việt Nam . 29

2. Các cơ quan quản lý Nhà nước với hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam . 31

3. Doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 34

4. Thực trạng việc tự bảo vệ quyền lợi của mình từ phía người tiêu dùng .37

IV. Đánh giá chung về thực trạng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong ngành sữa Việt Nam .42

1. Đánh giá chung về những thành tựu và hạn chế 42

2. Nguyên nhân của những tồn tại trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .43

Chương III. Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng

I. Với cơ quan quản lý Nhà nước .45

II. Với các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .51

Kết luận .60

Tài liệu tham khảo .61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY