Đề án Cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, thực trạng và giải pháp và vấn đề tái cơ cấu sau khủng hoảng kinh tế

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ 2

1.1. Khái niệm 2

1.2. Những cơ sở lý thuyết xác định xu hướng dịch chuyển cơ cấu ngành kinh tế 3

1.2.1. Quy luật tiêu dùng của E.Engel 3

1.2.2. Quy luật về đổi mới kỹ thuật và tăng năng suất lao động của A.Fisher 5

1.3. Các xu thế dịch chuyển cơ cấu ngành kinh tế 6

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 7

1.4.1. Các nhân tố bên trong 7

1.4.2. Các nhân tố bên ngoài 8

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU NGÀNH VIỆT NAM 9

2.1. Cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam 9

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam thời

gian qua 9

2.2.1. Sự dịch chuyển về tỷ trọng các ngành trong cơ cấu và trong nội bộ từng ngành 9

2.2.2. Sự dịch chuyển theo xu hướng “mở” 12

2.3. Đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam thời

gian qua 13

2.3.1. Kết quả đạt được 13

2.3.2. Hạn chế 14

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 15

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ TÁI CƠ CẤU SAU KHỦNG HOẢNG 17

3.1. Định hướng cho cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam 17

3.2. Giải pháp thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tái cơ cấu kinh tế sau khủng hoảng 18

3.2.1. Thay đổi cơ cấu đầu tư 18

3.2.2. Nhận thức đúng đắn hơn về chính sách bảo hộ thị trường

nội địa 19

3.2.3. Phát triển khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực. 19

3.2.4. Tạo lập đồng bộ các loại thị trường 20

3.2.5. Cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 20

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY