Đề án Chính sách tiền tệ và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về chính sách tiền tệ và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường 3

I- Vai trò của NHTW trong nền KTTT 3

1. Sự ra đời của NHTW 3

2. Mô hình tổ chức hệ thống ngân hàng ở Việt Nam 5

3. Những nhận xét chung: 8

II- Chính sách tiền tệ 8

1. Khái niệm 8

2. Nội dung 11

3. Vai trò của CSTT trong nền KTTT 23

Chương 2: Thực tiễn việc sử dụng các công cụ của CSTT ở nước ta trong nền KTTT 26

1. Công cụ truyền thống nêu trong pháp lệnh 26

2. Những công cụ bổ trợ 31

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả việc sử dụng các công cụ CSTT 41

1. Đối với NHTW 41

2. Các công cụ của CSTT 43

3. Về môi trường thực thi CSTT 45

4. Đào tạo cán bộ và trang bị phương tiện hoạt động cho ngành ngân hàng 47

Kết luận 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY