Đề án Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết - Kinh nghiệm quốc tế và chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Chương I: Khái quát chung về tỷ giá hối đoái và hoạt động của chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết 3I - Tỷ giá hối đoái 3 1. Khái niệm 3 2. Ưu nhược điểm của chế độ tỷ giá thả nổi và chế độ tỷ giá cố định 4II – Hoạt động điều hành tỉ giá của NHNN 8 1. Mục đích can thiệp 8 2. Các hoạt động can thiệp của NHNN 8 2.1 Nghiệp vụ thị trường mở 8 2.2 Chính sách chiết khấu 8 2.3 Quỹ dự trữ bình ổn hối đoái 9 2.4 Phá giá tiền tệ 9 2.5 Nâng giá tiền tệ 10 Chương II: Chính sách điều hành tỷ giá của Việt nam trong thời gian qua - Thành tựu và những mặt còn hạn chế 11I - Chính sách tỷ giá của Việt Nam giai đoạn 1986 - 198911 1. Thực trạng kinh tế - tài chính của Việt Nam từ 1986 - 198911 2. Đặc điểm của chính sách tỷ giá 11 3. Ảnh hưởng của chính sách tỷ giá đến hoạt động quản lý kinh tế vĩ mô và hoạt động ngoại thương 12II - Chính sách tỷ giá của Việt Nam giai đoạn 1989 - 199613 1. Thời kỳ 1989 - 1992 15 2. Thời kỳ 1993 - 1996 18 3. Nhận định chung về chính sách điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong thời kỳ 1993 - 1996 20 III. Chính sách tỷ giá củaViệt Nam từ 1997 đến nay 21 1. Tình hình kinh tế - tài chính trong nước21 2. Cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam từ 1997 đến nay21Chương III: Những giải pháp cho một chính sách tỷ giá phù hợp ở Việt Nam trong thời gian tới 29I - Ứng dụng biểu đồ Swan để định hướng chính sách tỷ giá dài hạn của Việt Nam trong thời gian tới 29II - Các biện pháp cụ thể 29 1. Lựa chọn chế độ tỷ giá phù hợp cho trước mắt và trong dài hạn29 2. Thực hiện chính sách đa ngoại tệ31 3. Đổi mới hơn nữa trong việc điều hành tỷ giá32 4. Chính sách kết hối 34Kết luận35MỤC LỤCTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Khái quát chung về tỷ giá hối đoái và hoạt động của chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết 3

I - Tỷ giá hối đoái 3

1. Khái niệm 3

2. Ưu nhược điểm của chế độ tỷ giá thả nổi và chế độ tỷ giá cố định 4

II – Hoạt động điều hành tỉ giá của NHNN 8

1. Mục đích can thiệp 8

2. Các hoạt động can thiệp của NHNN 8

2.1 Nghiệp vụ thị trường mở 8

2.2 Chính sách chiết khấu 8

2.3 Quỹ dự trữ bình ổn hối đoái 9

2.4 Phá giá tiền tệ 9

2.5 Nâng giá tiền tệ 10

Chương II: Chính sách điều hành tỷ giá của Việt nam trong

thời gian qua - Thành tựu và những mặt còn hạn chế 11

I - Chính sách tỷ giá của Việt Nam giai đoạn 1986 - 198911

1. Thực trạng kinh tế - tài chính của Việt Nam từ 1986 - 198911

2. Đặc điểm của chính sách tỷ giá 11

3. Ảnh hưởng của chính sách tỷ giá đến hoạt động quản lý kinh tế vĩ mô và hoạt động ngoại thương 12

II - Chính sách tỷ giá của Việt Nam giai đoạn 1989 - 199613

1. Thời kỳ 1989 - 1992 15

2. Thời kỳ 1993 - 1996 18

3. Nhận định chung về chính sách điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong thời kỳ 1993 - 1996 20

III. Chính sách tỷ giá củaViệt Nam từ 1997 đến nay 21 1. Tình hình kinh tế - tài chính trong nước21

2. Cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam từ 1997 đến nay21

Chương III: Những giải pháp cho một chính sách tỷ giá phù hợp

ở Việt Nam trong thời gian tới 29

I - Ứng dụng biểu đồ Swan để định hướng chính sách tỷ giá dài hạn của Việt Nam trong thời gian tới 29

II - Các biện pháp cụ thể 29

1. Lựa chọn chế độ tỷ giá phù hợp cho trước mắt và trong dài hạn29

2. Thực hiện chính sách đa ngoại tệ31

3. Đổi mới hơn nữa trong việc điều hành tỷ giá32

4. Chính sách kết hối 34

Kết luận35

MỤC LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY