Đề án Các hình thức huy động vốn ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCTrangLời mở đầu 1Phần I:Các hình thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường 21. Vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 21.1.Khái niệm vốn 21.2.Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 22. Nguồn hình thành vốn trong doanh nghiệp 32.1.Các nguồn hình thành vốn trong doanh nghiệp 32.2. Các nhân tố ảnh hưởng việc lựa chọn nguồn vốn 7Phần II:Thực trạng các hình thức huy động vốn ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 81. Các hình thức huy động vốn chủ sở hữu ở các DN VN hiện nay 81.1.Vốn góp ban đầu 81.2.Vốn từ lợi nhuận để lại 81.3.Vốn từ phát hành cổ phiếu mới 92.Các hình thức huy động vốn vay ở các DN VN hiện nay 112.1.Tín dụng ngân hàng 112.2.Tín dụng thương mại 122.3.Tín dụng thuê mua 122.4.Tín dụng bằng trái phiếu tín phiếu 13Phần III:Một số giải pháp và kiến nghị 151. Một số kiến nghị với nhà nước 152.Giải pháp đối với các ngân hàng thương mại 163.Giải pháp cho doanh nghiệp 17Kết luận 19Danh mục tài liệu tham khảo 20

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Phần I:Các hình thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường 2

1. Vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 2

1.1.Khái niệm vốn 2

1.2.Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 2

2. Nguồn hình thành vốn trong doanh nghiệp 3

2.1.Các nguồn hình thành vốn trong doanh nghiệp 3

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng việc lựa chọn nguồn vốn 7

Phần II:Thực trạng các hình thức huy động vốn ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 8

1. Các hình thức huy động vốn chủ sở hữu ở các DN VN hiện nay 8

1.1.Vốn góp ban đầu 8

1.2.Vốn từ lợi nhuận để lại 8

1.3.Vốn từ phát hành cổ phiếu mới 9

2.Các hình thức huy động vốn vay ở các DN VN hiện nay 11

2.1.Tín dụng ngân hàng 11

2.2.Tín dụng thương mại 12

2.3.Tín dụng thuê mua 12

2.4.Tín dụng bằng trái phiếu tín phiếu 13

Phần III:Một số giải pháp và kiến nghị 15

1. Một số kiến nghị với nhà nước 15

2.Giải pháp đối với các ngân hàng thương mại 16

3.Giải pháp cho doanh nghiệp 17

Kết luận 19

Danh mục tài liệu tham khảo 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY