Đề án Các giải pháp chủ yếu nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 2

NỘI DUNG CHÍNH 4

I. Các định nghĩa liên quan đến cạnh tranh 4

II. Một số kinh nghiệm của các nước bạn trong vấn đề nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 5

1. Năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp: 5

1.1 .Nhật Bản: 5

1.2. Trung Quốc: 8

2. Năng lực cạnh trang của các sản phẩm nông nghiệp: 10

III. Thực trạng khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam: 11

1. Trước khi gia nhập WTO 11

1.1. Thành tựu: 11

1.2. Hạn chế: 13

2. Sau khi gia nhập WTO 16

2.1. Trước hết xin đề cập đến những nguyên tắc nền tảng của WTO: 16

2.2. Cơ may 17

2.3. Thách thức 19

IV. Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam 20

1. Xây dựng chiến lược phát triển và chiến lược cạnh tranh tích cực: 20

2. Phát triển khoa học công nghệ và giáo dục nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. 26

3. Tiếp tục hoàn thiện chính sách kinh tế, dịch vụ tài chính ngân hàng: 26

4. Một số giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả cạnh tranh một số ngành có sức cạnh tranh của Việt Nam: 27

4.1. Sản phẩm nông nghiệp: 27

4.2. Ngành dệt may: 29

C. KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY