Đề án Bảo hiểm y tế Việt Nam thực trạng và đổi mới

Mục lục .

Trang

Lời nói đầu.

Chương I: Sự cần thiết và quá trình hình thành , phát triển của BHYT Việt Nam .2

I. Sự cần thiết và tác dụng 2

II. Quá trình hình thành và phát triển của BHYT Việt Nam 3

Chương II: Thực trạng hoạt động của BHYT Việt Nam 6

I. Một số nội dung cơ bản của Điều lệ BHYT ban hành kèm nghị định

số 299/HĐBT ngày 15/08/1992 6

1. Đối tượng tham gia BHYT 6

2. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT 6

3. Phí BHYT 8

4. Mức hưởng BHYT 9

5. Quỹ BHYT 9

6. Tổ chức hệ thống BHYT Việt Nam 9

II. Thực trạng hoạt động của BHYT Việt Nam 10

1. Giai đoạn từ 1993-1995 10

2. Giai đoạn từ 1996-1998 12

3. BHYT học sinh - sinh viên qua 5 năm thực hiện 17

Chương III: Sự đổi mới của BHYT Việt Nam 19

I. Sự cần thiết của việc sửa đổi điều lệ BHYT 19

II. Nguyên tắc xây dựng điều lệ BHYT 20

III. Những nội dung mới cơ bản của điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo 21

Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/08/1998:

1. Đối tượng tham gia BHYT 21

2. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia 22

3. Phí BHYT 23

4. Mức hưởng BHYT 24

5. Quỹ BHYT 25

6. Tổ chức quản lý hệ thống BHYT Việt Nam 25

Chương IV: Một vài nhận xét và khuyến nghị về việc đổi mới BHYT Việt Nam. 28

I. Một vài nhận xét về điều lệ BHYT Việt Nam 28

sửa dổi ban hành kèm theo nghị định58/1998/NĐ-CP.

II. Khuyến nghị về việc đổi mới BHYT Việt Nam . 29

Kết luận. 31

Mục lục 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY