Đề án Bàn về việc sử dụng màu sắc nhằm nâng cao hiêụ quả quảng cáo cho sản phẩm may mặc ở Việt Nam

MỤC LỤC

trang

Lời mở đầu 1

Chương I

2 Khoa học màu sắc trong quảng cáo

Tổng quan về màu sắc

ánh sáng và màu sắc

thuyết nhìn màu của một số tác giả

II Cảm nhận màu sắc dưới tác động văn hoá 8

III Vai trò của màu sắc trong quảng cáo 11

1 Thực trạng của việc sử dụng màu của các nhà thiết kế quảng cáo 11

2 Vai trò đối của những người có nhu cầu quảng cáo 12

3 Vai trò đối với nhận thức của đối tượng nhận tin 13

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DUNG MÀU SẮC TRONG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM MAY MẶC Ở VIỆT NAM 14

I Thực trạng quảng cáo sản phẩm may mặc ở Việt Nam những năm qua 14

1 Sơ lược về thị trường may mặc ở Việt Nam những năm qua 14

2 Thực trạng quảng cáo sản phẩm may mặc ở Việt Nam những năm qua 18

II Thực trạng của việc sử dụng màu trong quảng cáo sản phẩm may mặc ở Việt Nam 20

1 Phân tích thực trạng của việc sử dụng màu trong quảng cáo sản phẩm may mặc ở Việt Nam 20

2 ưu và nhược điểm của việc sử dụng màu trong quảng cáo sản phẩm may mặc ở Việt Nam 23

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG MÀU TRONG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM MAY MẶC Ở VIỆT NAM 25

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY