Đề án Bàn về chế độ hạch toán ngoại tệ trong doanh nghiệp

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ Ở VIỆT NAM 2

1.1. Những vấn đề chung về ngoại tệ trong doanh nghiệp 2

1.2. Phương pháp hạch toán ngoại tệ trong doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành ở Việt Nam 4

1.2.1. Các nguyên tắc hạch toán 4

1.2.2. Tài khoản sử dụng 7

1.2.3. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 11

1.2.3.1. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ của hoạt động sản xuất kinh doanh 11

1.2.3.2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB 13

PHẦN 2. HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ TRONG DOANH NGHIỆP 16

2.1. Đánh giá về chế độ kế toán ngoại tệ hiện hành 16

2.1.1. Ưu điểm 16

2.1.2. Những hạn chế 21

2.2. Giải pháp hoàn thiện chế độ hạch toán ngoại tệ trong doanh nghiệp 23

KẾT LUẬN 28

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY