Đẩy mạnh hoạt động PR cho sản phẩm kỹ thuật số tại Việt Nam

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PR1.1. Khái niệm PR1.1.1. Nguồn gốc PR1.1.2. Khái niệm PR1.2. Chức năng của PR1.3. Vai trò của PR1.4. Nguyên tắc PR1.5. Các công cụ của PR1.5.1. Truyền thông1.5.2. Ấn Phẩm1.5.3. Phim giới thiệu1.5.4. Bài phát biểu1.5.5. Tài trợ1.5.6. Tổ chức sự kiện1.5.7. Một số công cụ khác1.6. Quy trình PR1.6.1. Nghiên cứu thị trường1.6.2. Xác định mục tiêu1.6.3. Xác định nhóm công chúng mục tiêu1.6.4. Lập kế hoạch PR1.6.5. Lựa chọn công cụ PR phù hợp1.6.6. Hoạch định ngân sách1.6.7 .Đánh giá kết quảCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PR CHO CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ TẠI VIỆT NAM2.1. Thực trạng phát triển của thị trường sản phẩm kỹ thuật số tại Việt Nam trong những năm gần đây.2.1.1. Vài nét về thị trường sản phẩm kỹ thuật số Việt Nam hiện nay2.1.2. Đánh giá thị trường kỹ thuật số Việt Nam2.2 Thực trạng hoạt động PR đối với các sản phẩm kỹ thuật số tại Việt Nam trong những năm gần đây2.2.1. Vài nét về PR tại Việt Nam từ năm 1996 đến nay2.2.2. Thực trạng các hoạt động PR đối với các sản phẩm kỹ thuật số tại Việt Nam2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng PR cho các sản phẩm kỹ thuật số tại Việt NamCHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PR CHO CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ TẠI VIỆT NAM3.1. Bài học kinh nghiệm trong hoạt động PR các sản phẩm kỹ thuật số từ một số quốc gia trên thế giới3.1.1. Hoạt động PR cho các sản phẩm kỹ thuật số tại Nhật3.1.2. Hoạt động PR cho sản phẩm kỹ thuật số tại Trung Quốc3.1.3. Hoạt động PR sản phẩm kỹ thuật số tại Mỹ3.1.4. Bài học cho Việt Nam3.2. Giải pháp đẩy mạnh PR cho các sản phẩm kỹ thuật số tại Việt Nam3.2.1. Lựa chọn công cụ PR thích hợp3.2.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động PR cho các sản phẩm kỹ thuật số ở Việt NamKẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤC LỤC 1: MỘT SỐ NGUỒN THÔNG TIN ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐPHỤ LỤC 2: MỘT SỐ CÔNG TY PR TẠI VIỆT NAMPHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA PHỤC VỤ KHểA LUẬNPHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PR

1.1. Khái niệm PR

1.1.1. Nguồn gốc PR

1.1.2. Khái niệm PR

1.2. Chức năng của PR

1.3. Vai trò của PR

1.4. Nguyên tắc PR

1.5. Các công cụ của PR

1.5.1. Truyền thông

1.5.2. Ấn Phẩm

1.5.3. Phim giới thiệu

1.5.4. Bài phát biểu

1.5.5. Tài trợ

1.5.6. Tổ chức sự kiện

1.5.7. Một số công cụ khác

1.6. Quy trình PR

1.6.1. Nghiên cứu thị trường

1.6.2. Xác định mục tiêu

1.6.3. Xác định nhóm công chúng mục tiêu

1.6.4. Lập kế hoạch PR

1.6.5. Lựa chọn công cụ PR phù hợp

1.6.6. Hoạch định ngân sách

1.6.7 .Đánh giá kết quả

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PR CHO CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ TẠI VIỆT NAM

2.1. Thực trạng phát triển của thị trường sản phẩm kỹ thuật số tại Việt Nam trong những năm gần đây.

2.1.1. Vài nét về thị trường sản phẩm kỹ thuật số Việt Nam hiện nay

2.1.2. Đánh giá thị trường kỹ thuật số Việt Nam

2.2 Thực trạng hoạt động PR đối với các sản phẩm kỹ thuật số tại Việt Nam trong những năm gần đây

2.2.1. Vài nét về PR tại Việt Nam từ năm 1996 đến nay

2.2.2. Thực trạng các hoạt động PR đối với các sản phẩm kỹ thuật số tại Việt Nam

2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng PR cho các sản phẩm kỹ thuật số tại Việt Nam

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PR CHO CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ TẠI VIỆT NAM

3.1. Bài học kinh nghiệm trong hoạt động PR các sản phẩm kỹ thuật số từ một số quốc gia trên thế giới

3.1.1. Hoạt động PR cho các sản phẩm kỹ thuật số tại Nhật

3.1.2. Hoạt động PR cho sản phẩm kỹ thuật số tại Trung Quốc

3.1.3. Hoạt động PR sản phẩm kỹ thuật số tại Mỹ

3.1.4. Bài học cho Việt Nam

3.2. Giải pháp đẩy mạnh PR cho các sản phẩm kỹ thuật số tại Việt Nam

3.2.1. Lựa chọn công cụ PR thích hợp

3.2.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động PR cho các sản phẩm kỹ thuật số ở Việt Nam

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤC LỤC 1: MỘT SỐ NGUỒN THÔNG TIN ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ

PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ CÔNG TY PR TẠI VIỆT NAM

PHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA PHỤC VỤ KHểA LUẬN

PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY